PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Indeks słów kluczowych

.

.

A

AIDS
AS PSA
aberracje chromosomowe
ablacja
acetylocholinoesteraza
adenomektomia
adhezja komórek
adrenalektomia
agenezja pochwy
aktywność seksualna
amputacja
amputacja górnego segmentu nerki i częściowa ureterektomia
analiza komputerowa obrazu
analiza komputerowa obrazu morfologicznego
analiza kosztów i skuteczności
androgen antagonists
androgenowa terapia zastępcza
androgeny
andropauza
angiofibromyolipoma
angiogeneza
angiografia
angiomyolipoma
antagoniści LHRH
antagoniści receptorów dla androgenów
apoptoza
asynchroniczny rak
atypowe białka
atypowy rozrost drobnozrazikowy (ASAP) nowotworowy rozrost śródnabłonkowy (PIN) stany przednowotworowe raka stercza
augmentacja pęcherza
autoaugmentacja
autologiczna surowica
autosomalna dominująca wielotorbielowatość nerek

B

B
BCG-terapia
BPH
BPH cewnik utrzymywany na stałe oporność na antybiotyki
badania immunohistochemiczne
badania kliniczne
badania przesiewowe
badania urodynamiczne
badanie USG przezodbytnicze
badanie ciśnieniowo-przepływowe
badanie histopatologiczne
badanie nasienia
badanie obserwacyjne
badanie przez odbytnicę
badanie stercza palcem przez odbytnicę
badanie stercza przez odbytnicę
badanie urodynamiczne
badanie urodynamiczne ciśnienie wyciekania pomiar ciśnienia cewkowego testy neurofizjologiczne
badanie urodynamiczne uroflowmetria cystometria badanie ciśnieniowo-przepływowe
bakteriuria
bcl-2
beznapięciowa taśma
bicalutamide
bikalutamid
bilharcjoza ?objawy urologiczne ? powikłania
biologia guza
biologiczna stabilnoœść guza
biomedical information Internet MedLine database
biomineralogia
biopsja
biopsja błony śluzowej
biopsja diagnostyczna
biopsja gruczołu krokowego
biopsja tru-cut
bisfosfoniany
blokada nerwu zasłonowego
brachyterapia HDR
ból
ból przewlekły

C

Casodex
Chlamydia trachomatis
Chlamydia trachomatis ? diagnostyka? leczenie
całkowita niedrożność
cewka moczowa
cewka moczowa nowotwór cewki moczowej brodawczak przejściowokomórkowy
cewka moczowa mężczyźni embriologia.
cewka moczowa profilometria cewkowa nietrzymanie moczu
cewka moczowa przetoka cewkowo-pochwowa leczenie
cewka moczowa rak przejściowokomórkowy mitomycyna C
cewka moczowa urazy miednicy dostęp przezłonowy
cewka moczowa zastawka dorośli
cewka moczowa zastawki cewki tylnej klasyfikacja patofizjologia
cewka moczowa męska
cewka moczowa zwężenie cewki uretrotomia kalibracja
cewka olbrzymia wrzecionowata
cewka olbrzymia łódkowata
cewka przednia
cewka tylna
cewnik podwójnie zagięty
chemioprofilaktyka
chemioterapia
chemioterapia dopęcherzowa
chemioterapia systemowa
chemotherapy
chirurgia dziecięca
chirurgia jednego dnia
chirurgia rekonstrukcyjna
chondrocyty
choriongonadotropina
choroba Leśniowskiego-Crohna
choroba Peyronie
ciała obce
ciało obce
ciąża
cięcie przyprostne
clinical pathological correlation
consensus
cukrzyca
cystcktomia
cystektomia
cystektomia radykalna
cystitis cystica
cystoskop
cytokiny
cytologia moczu
cytostatyki
cytotoksyczność
czas ciepłego niedokrwienia
czasowa wysokodawkowa brachyterapia
czop nowotworowy
czop nowotworowy w świetle żyły głównej dolnej (ŻGD)
czynniki prognostyczne
czynniki rokownicze
czynniki ryzyka
czynniki ryzyka PCa
czynniki ryzyka miażdżycy
czynność
cząsteczki adhezyjne
częściowa resekcja nerki

D

DU145
deficyt testosteronu
dekortykacja torbieli
dendritic cells
dextranomer
diagnostyka
diagnostyka HPV
diagnostyka fotodynamiczna
diagnostyka i leczenie
diagnostyka immunologiczna
diagnoza
diagnozowanie
dodatnie marginesy chirurgiczne
doksazosyna
dolne drogi moczowe
dolny odcinek moczowodu
doping
dopęchcrzowa chemioterapia uzupełniająca
dostęp operacyjny
dostęp zaotrzewnowy
drenaż przezskórny
drogi moczowe
drogi moczowe kamica moczowa ESWL teoria zbiorów przybliżonych
drogi moczowe kamica ESWL hemofilia
drogi moczowe kamica układu moczowego pierwotna nadczynność przytarczyc
drogi moczowe nadpęcherzowe odprowadzenie moczu ocena urograficzna
drogi moczowe nowotwory zabiegi przezskórne Ureterorenoskopia
drogi moczowe zakażenia leczenie.
drogi moczowo-płciowe
dwuetapowe leczenie chirurgiczne
dyfraktometr rentgenowski
dysfunkcja pęcherzowo-cewkowa
dysgenezja gonad
działania niepożądane
dzieci
dzieci pęcherz neurogenny nadaktywność wypieracza toksyna botulinowa
dzieci wodonercze leczenie endopielotomia.
dziecko
dziedziczny rak prostaty
długie zwężenie moczowodu

E

ESWL
Enterococcus sp.
efekt nocebo
efekt placebo
elektroresekcja przezcewkowa
elektroresekcja stercza
embolizacja
embolizacja tętnicy
endogenna synteza testosteronu
endometrioza
endoskopia
epitestosteron
erekcja
esica
estradiol
estradiol aromataza spermatogeneza mózg kości mężczyźni
estradiol| ludzka gonadotropina kosmówkowa
estrogeny

F

FSH
Fitoprost
farmakoterapia
fałdowanie osłonki białawej
fluorescencyjna hybrydyzacja in situ
fotodynamiczna terapia
fotokoagulacja laserowa
fragmentation
frakcja fazy S
frakcja proliferacyjna
funguria

G

GUALT tkanka limfatyczna błon
genom
genoterapia
glukoneogeneza
gonocyty
gospodarka hormonalna
graft kolagenowy
gruczolak
gruczolak nerkopochodny
gruczolak stercza
gruczolakorak
gruczolakorak stercza
gruczolakorak wstawki jelitowej moczowodu
gruczolakorak śluzotwórczy gruczołu krokowego
gruczoł krokowy
gruczoł krokowy gruczolak elektroresekcja przezcewkowa waporesekcja
gruczoł krokowy rak gruczołu krokowego prostatektomia radykalna limfadenektomia
gruczoł krokowy rak radykalna załonową prostatektomia odbytnica uszkodzenia odbytnicy
gruczoł krokowy łagodny rozrost gruczołu krokowego leczenie laserem śródmiąższowa koagulacja
gruczoł krokowy epitestosteron
gruczoł krokowy gruczolak leczenie przezcewkowa laserowa ablacja
gruczoł krokowy rak PSA PSAD
gruczoł krokowy łagodny rozrost stercza (BPH) leczenie zachowawcze elektroresekcja TUR-P – krwawienie
gruźlica stercza
gruźlica układu moczowego
grzybice
grzybicze uropatogeny
guz
guz Wilmsa
guz cieśni
guz jądra gruczolakowłókniakomięśniak magnetyczny rezonans jądrowy wycięcie guza
guz nerki
guz nowotworowy
guz pozaotrzewnowy
guz pęcherza moczowego
guz włóknisto-nabłonkowy
guz zaotrzewnowy
guz złośliwy
guz łagodny
guzy nadnerczy
guzy pozaotrzewnowe
górne drogi moczowe

H

H
HIV
HPV
Hiperkalciuria ? hipermoczanuria ? dieta
Historia - endoskopia - Julius Bruck
Human Genome Project
Hypericyna
hCG
hemodializa
hemostaza
hiperurykozuria
hipogonadyzm
histopatologia
historia urologii
historia urologii wynicowanie pęcherza moczowego zespolenie moczowodowo-esicze cystopexia łagodny przerost gruczołu krokowego
homograft tętniczy
hormone refractory
hormonooporny rak stercza
hormonoterapia
hormony płciowe
hormony steroidowe
horseshoe kidney

I

ICSI
IVS
ileocystoplastyka
immunochemioterapia
immunohistochemia
immunoterapia BCG
immunotherapy
implanty czasowe
impotencja leczenie farmakologiczne prostaglandyna E1
indeks proliferacji PCNA
infekcje układu moczowego operacja drogą pochwową profilaktyka antybiotykowa.
inhibitor kinazy tyrozynowej
inhibitory fosfodierazy 5
inhibitory fosfodiesterazy typu 5
interferon alfa
interleukina-2
inżynieria tkankowa
izolacja i identyfikacja
izotopy promieniotwórcze

J

jakość nasienia
jakość życia
jakość życia po prostatektomii radykalnej
jelito grube
jądra
jądra guzy jąder zmiany kariotypowe izochromosom i(12p) przebieg leczenia
jądra wnętrostwo receptory estrogenowe i progesteronowe
jądro
jądro guz pozaotrzewnowy leczenie chirurgiczne
jądro nowotwory guzy obustronne
jądro nowotwór chemioterapia płodność
jądro nowotwór obustronny synchroniczny
jądro nowotwór przerzuty
jądro nowotwór rak sieci jądra
jądro nowotwór chemioterapia nasienie hormony
jądro nowotwór przerzutowy czerniak
jądro nowotwór zarodkowy obustronny jednoczasowy
jądro odnerwienie zmiany morfologiczne
jądro rakowiak
jądro torbiele noworodek
jądro wodniak diagnostyka
jądro wodniak sklerotyzacja aspiracyjna tetracyklina
jądro wodniak jądra diagnoza
jądro zespół ostrej moszny dzieci skręt jądra skręt przyczepka jądra leczenie operacyjne
jądro zgorzel Fourniera diagnostyka leczenie
jądro ? nowotwory ? rak przedinwazyjny
jądro kanałowe
jądro niebadalne
jądro nowotwór Leydigioma
jądro pierwotny chłoniak złośliwy leczenie wyniki
jądro wewnątrzbrzuszne
jędro

K

Ki-67
kamica
kamica moczowa
kamica moczowodowa
kamica moczowodowa po operacji Brickera
kamica pęcherza moczowego
kamica resztkowego moczowodu
kamica układu moczowego
kamice metaboliczne
kamienica pęcherzowa
kamienie moczowe składniki mineralne mikroanaliza rentgenowska.
kamień moczowy
karcinogeneza popromienna
karcynogeneza
karmienie naturalne
katabolizm
kidney
klasyfikacja Bośniaka
klej tkankowy
kolagen
kolka nerkowa
kolposuspensja sposobem Burcha
komórki jednojądrzaste krwi obwodowej
komórki macierzyste
komórki nabłonka pęcherza moczowego
konstrukcja szczelnej przetoki moczowej
krew
krwawienie
krwawienie okołooperacyjne
krwiaki
krwiomocz
kryształy
kryształy i składniki niekrystaliczne moczu
krążenie oboczne
kwas 5 aminolewulinowy
kwas hialuronowy
kążące kompleksy immunologiczne

L

L NSS bez niedokrwienia
LH f testosteron
LNCaP
Lactobacillus pochodzenia pochwowego
laparoskopia
laparoskopia nerka torbiele
laparoskopia nietrzymanie moczu operacje laparoskopowe
laparoskopia retroperitoneoskopia urologia
laparoskopia operacje urologiczne powikłania
laparoskopowa nefroureterektomia
laparoskopowa operacja podwieszająca
laparoskopowa operacja żylaków
laparoskopowa prostatektomia radykalna
laparoskopowe leczenie
laparoskopową prostatektomia radykalna
laser
laser Nd:YAG
laser biostymulacyjny
laser holmowy
laserowa waporyzacja
lasery urologiczne
leczenie
leczenie chirurgiczne
leczenie endoskopowe
leczenie endourologiczne
leczenie farmakologicznc-terazosin-blokery receptora a-l adrenergicznego
leczenie hormonalne
leczenie laparoskopowe
leczenie nerkooszczędzające
leczenie operacyjne
leczenie oszczędzające narząd
leczenie radykalne
leczenie skojarzone
leczenie wolnym płatem błony śluzowej
leczenie zachowawcze
leiomyoma
leki blokujące receptory alfa adrenergiczne
lekowrażliwość
leydigioma
ligazowa reakcja łańcuchowa
limfadenektomia
limfadenektomia zaotrzewnowa
limfangiektomia
limfocyty
limlbcele
liposarcoma
liszaj twardzinowy
liszaj twardzinowy i zanikowy
liszaj twardzinowy i zanikowy (LSA)
litotrypsja
lumbotomia grzbietowa
lymfadenektomia pachwinowa

M

MALT śluzówkowy układ odpornościowy
MESA
MR stercza
Monural\'
mMAB bardziej całkowita blokada androgenowa
macierz organiczna
magnetyczny rezonans jądrowy
maksymalny przepływ cewkowy
malakoplakia
malignant fibrous histiocytoma
margines chirurgiczny
markery diagnostyczne
markery nowotworowe
markery nowotworu
markery prognostyczne
markery proliferacyjne
martwica Fourniera
mała pojemność
mechanizm działania
meningomyelocele
menopauza
metoda fotodynamiczna
miażdżyca
miednica mniejsza ? nietypowe guzy
miedniczka nerkowa
mieszana hodowla komórek
mikrochirurgia
mikroskop skaningowy
mitoksantron
mięsak
mięsień lędźwiowy większy ? ropień ? operacja ? powikłania
mięśniak gładkokomórkowy
mięśniak gładkokomórkowy nerki
mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy (RMS) okolicy okołojądrowej
mięśniówka gładka zatok jamistych
moczownik
moczowody dzieci jednostronne operacje przeciwodpływowe przeciwstronny odpływ leczenie
moczowody olbrzymie operacja fałdowania moczowodu dzieci
moczowód
moczowód kamica moczowodowa EHL
moczowód kamica moczowodowa stan po ESWL URS
moczowód polip moczowodu leczenie
moczowód pomostowanie aortalno-udowe zwężenia moczowodów leczenie
moczowód torbiel ujścia moczowodu zdwojenie moczowodu ? leczenie operacyjne
moczowód urazy moczowodu laparoskopia
moczowód zwężenie zespolenie kielichowo-moczowodowe
moczowód zwężenie popromienne leczen
moczowód ? przetoka moczowodowo-jelitowa ? spirala Gianturco
moczowód olbrzymi
moczowód olbrzymi pierwotny
moczowód przetoka moczowodowo-jelitowa leczenie
modulacja intensywności wiązki (IMRT)
monocyty
moszna
moszna nowotwór nerwiakowłókniak
moszna postrzał uszkodzenie jelita
moszna zespół ostrej moszny leczenie
moszna naczyniak jamisty moszny krwiomocz
moszna naczyniak jamisty nietypowa operacja
mykoplazmy
mykoplazmy ? chorobotwórczość ? diagnostyka
mysz
myxoid
młodzież
młodzieńcze żylaki powrózka nasiennego
męskie narządy płciowe
mężczyzn
mężczyzna
mężczyźni

N

NSS
Nerki ? zakażenia układu moczowego ? czynności nerek ? urografia ?
naciekający rak pęcherza moczowego
naczyniak jamisty
naczyniowa sieć moczowo-płciowa
nadciśnienie
nadciśnienie tętnicze
nadnercze
nadnercze adrenalektomia laparoskopia
nadtrójkątowe przeszczepienie moczowodów
najądrze
najądrze ? guz ? diagnostyka ?leczenie
najądrze ? mięśniak gładkokomórkowy.
najądrze ? nowotwór najądrza ? przerzuty raka nerek
najądrze ? przerzut raka nerki
najądrze fr prostata
najądrze szczura ? estrogeny ? zmiany morfologiczne.
nanobakterie
napletek
narząd rodny
narządy moczowo-płciowe ? nowotwory mnogie
narządy płciowe męskie ? okres okołourodzeniowy ? estrogenizacja
narządy płciowe zewnętrzne
nasieniak jądra
nasieniowód
nawracający krwiomocz
nawroty
nawroty raka pęcherza moczowego
nefrektomia
nefrektomia częściowa
nefrektomia radykalna
nefrektomia zaotrzewnowa
nefrostomia
nefroureterektomia
nerka
nerka kamica odlewowa leczenie ESWL
nerka angiomyolipoma stwardnienie guzowate
nerka dwunastnica przetoka krwawienie
nerka guz śluzak
nerka guz nerki czop nowotworowy laparoskopia
nerka guz nerki leczenie małoinwazyjne
nerka guz nerki diagnostyka ultrasonograficzna w urologii ultrasonograficzne środki kontrastujące
nerka hemodializa rak nerki
nerka jamisty naczyniak chłonny nefrektomia
nerka kamica ESWL białkomocz enzymuria.
nerka kamica nerkowa zakażenie
nerka mikropęcherzyki ultrasonografia ultrasonograficzne środki kontrastujące
nerka nefrostomia wazokonstrykcja embolizacja
nerka nerczak płodowy
nerka nerczak zarodkowy u dzieci chemioterapia wyniki leczenia.
nerka nowotwory angiomyolipoma zespół Bourneville'a.
nerka nowotwory diagnostyka obrazowa.
nerka nowotwory fibrohistiocytoma malignum
nerka nowotwory mięsakorak wznowa miejscowa
nerka nowotwory oncocytoma diagnoza
nerka nowotwory rak jasnokomórkowy chłoniak pierwotny ? dystopia nerki
nerka nowotwory rak jasnokomórkowy immunoterapią interferon a 2b.
nerka nowotwory nerek rak z kanalików zbiorczych nerki
nerka nowotwory nerek rakowiak
nerka nowotwory nerek operacje oszczędzające nerkę
nerka nowotwory u dziec
nerka nowotwór leczenie nerkooszczędzające
nerka nowotwór oncocytoma rozpoznawanie.
nerka nowotwór operacja organooszczędna
nerka nowotwór przerzuty do nerk
nerka pomostowanie aortalno-biodrowo-udowe zwężenie moczowodu wodonercze
nerka przeszczep nerki zwężenie moczowodu martwica moczowodu
nerka przezskórna termoablacja leczenie guz
nerka rak jasnokomórkowy przerzuty
nerka rak nerki
nerka rak nerki aktywność cytotoksycznych limfocytów
nerka rak nerki angiografia TK
nerka rak nerki elementy śladowe powstawanie nowotworu
nerka rak nerki nadprzeponowe czopy nowotworowe leczenie
nerka rak nerki przerzut do mózgu
nerka rak nerki przerzuty pęcherz moczowy ? cytologia moczu
nerka rak nerki przerzuty interferon a 2a
nerka rak nerki przerzuty serce
nerka rak nerki przerzuty odległe
nerka rak nerki rzadkie przerzuty
nerka rak nerki skrzeplina żyły głównej dolnej krążenie pozaustrojowe
nerka rak nerki cyklina D1 immunohistochemia analiza obrazu
nerka rak nerki karcinogeneza miedź i cynk
nerka rak nerki markery nowotworowe
nerka rak nerki przerzuty odległe
nerka rak nerkowokomórkowy podtyp mięsakowaty
nerka samoistne pęknięcie choroba Heinego-Medina
nerka torbiel pojedyncza leczenie alkoholem
nerka torbiele pęknięcie torbieli
nerka torbiele nerek gentamycyna
nerka transplantacja laparoskopia nefrektomia żywego dawcy
nerka tętniak tętnicy nerkowej leczenie
nerka wady nerek zrośnięcie nerek kamica nerkowa leczenie
nerka wrodzone wady rozwojowe nerki olbrzymie kielichy
nerka zwłóknienie pozaotrzewnowe
nerka choroby nerek diagnostyka ultrasonograficzna w urologii ultrasonograficzne środki
nerka ektopia wada wrodzona
nerka guz Wilmsa dorośli leczenie SIOP NWTS
nerka guz nerki leczenie małoinwazyjne
nerka guz nerki pT1 NSS wyniki progresja po 6 latach
nerka jedyna
nerka kamica nerkowa ESWL glikozoaminoglikany
nerka kamica odlewowa dzieci leczenie operacyjne
nerka miedniczka nerkowa polip włóknisto-nabłonkowy
nerka moczowód rak przejściowokomórkowy urografia ultrasonografia tomografia komputerowa
nerka nowotwory angiosarcoma
nerka nowotwór nerczak zarodkowy
nerka nowotwór nerki badanie usg
nerka ostateczna
nerka podkowiasta
nerka podkowiasta ?choroby współistniejące ? leczenie
nerka przeszczep nerki powikłania urologiczne
nerka przeszczepiona
nerka przewlekła niewydolność nerek hemodializa wsparcie społeczne poczucie koherencji (SOC)
nerka przezskórna termoablacja leczenie guz
nerka rak nerki karcinogeneza angiogeneza
nerka rak nerki (RCC) zespół niskiej trijodotyroniny (ZNT3)
nerka rak nerki choroba von Hippel-Lindau
nerka rak nerki pporność wielolekowa mRNA MDR-1
nerka ropień okołonerkowy ultrasonografia diagnoza
nerka wodonercze tętniakowatość naczyń biodrowych
nerwiakomięsak
neurilemmoma
neurogenna dysfunkcja
neurogenna dysfunkcja dolnych dróg moczowych
neurogenna dysfunkcja pęcherza moczowego
nicsklasyfikowany guz jądra
nieinwazyjna diagnostyka
niemetaboliczne postacie kamicy
nienasieniak jądra
niepowodzenie plastyki miedniczkowo-moczowodowej
niepłodność
niepłodność męska
niestabilność pęcherza moczowego
nietrzymanic moczu
nietrzymanie moczu
nietrzymanie moczu u kobiet
niewydolność nerki
niewydolność wypieracza
niewydzielająca nerka
niezstąpionc jądro
niezstąpione jądra
nocebo
nocne monitorowanie sztywności i tumescencji prącia
nokturia
nomogram PQ Schafcra
nomogram pQ Schäfera
nomogramy
noworodki i niemowlęta
nowotwory
nowotwory ? niesterydowe leki przeciwzapalne ? Piroxicam ? angiogeneza ? właściwości antyangiogenne
nowotwory jądra
nowotwory pęcherza
nowotwory pęcherza moczowego
nowotwory stercza
nowotwory wtórne
nowotwory zarodkowe
nowotwór
nowotwór klepsydrowaty
nowotwór najądrza
nowotwór zarodkowy jądra

O

obiektywizacja wyników
objawowa AD PKD
objawy kliniczne
objawy uboczne
objętość jądra
obrazowanie MR
obrażenia
obrzezanie
ocena korzyści
ocena stopnia zaawansowania
odbytnica
odczyn popromienny
odpowiedź proliferacyjna
odpływ pęcherzowo-moczowodowy
odpływy pęcherzowo-moczowodowe
ograniczenie sodu ? tiazydowe diuretyki ? cytrynian potasu
ogromny kamień
okres zarodkowy
oksydaza ksantynowa ksantynuria kamica ksantynowa
olej z pestek dyni
olej z wątroby rekina
oligonukletydy
onkocytoma
operacja
operacja Anderson Hynes
operacja Palomo
operacja TVT
operacja plastyczna
operacje oszczędzające miąższ nerki
operacje rekonstrukcyjne
opis przypadku
opona twarda
ortotopowy pęcherz jelitowy
oskalpowanie krocza
oskalpowanie moszny
oskalpowanie prącia
ostra niewydolność nerek
oszczędzanie naczyń limfatycznych
otyłość
owodnia
owodnia ludzka

P

PAP stan hormonalny
PC3
PCNA
PSA
Permixon?
Polska
palenie papierosów
paraganglioma
paraplegia i zniekształcenia kostne
paratyreoidektomia
patogeneza
pecherz moczowy
penis
perforacja
perfuzja nerek
pheochromocytoma
pierwotna hodowla komórek
pierwotny rak męskiej cewki moczowej
placebo
plastyczność komórek
plastyka cewki moczowej
plastyka feminizująca
plastyka jelitowa
plastyka miedniczki
ploidia
pochwa
pochwa pęcherz przetoki moczowe radioterapia leczenie operacyjne
podmiedniczkowe zwężenie moczowodu
podskórne odprowadzenie moczu
podwieszenie cewki
polip włóknistonabłonkowy
ponadpęcherzowe odprowadzenie moczu ? zespolenie jelitowo-jelitowe bez
poorly differentiated epithelial subtype
poszerzenie dróg moczowych
power doppler
powierzchniowe czynniki wirulencji E. coli
powierzchowne nowotwory
powierzchowny rak pęcherza
powikłania
powikłania po radioterapii
powikłania pooperacyjne
powikłania w układzie kostnym
powikłania śródoperacyjne
powrózek nasienny
powrózek nasienny ? nowotwory złośliwe
powrózek nasienny ? rhabdomyosarcoma ? leczenie.
powrózek nasienny ? żylaki ? flebografia ? Obliteracja
pozostałoœci moczownika
położenie guza
prawidłowa czynność
priapizm
priapizm } priapizm niedokrwienny | priapizm przekrwienny
proces krystalizacji
profilaktyka
profilaktyka kamicy
progesteron
prognosis
prolaklyna
prostata
prostate
prostate cancer
prostatectomy
prostatektomia
prostatektomia radykalna
prostatektomia radykalna załonowa
prostatic neoplasms
proteoliza
protez
protezy
przczcewkowa ablacja igłowa
przczcewkowa wysokoenergetyczna mikrofalowa termoterapia
prze/skórna cystolitotrypsja
przeciwciała przeciwplemnikowe
przeciwciałami monoklonalnymi
przepuklina
przepuklina mosznowa
przerywana terapia hormonalna
przerzut
przerzut do języka
przerzut do moczowodu
przerzut do pochwy
przerzuty
przerzuty do kości
przerzuty nowotworowe
przerzuty odległe
przerzuty raka jasnokomórkowego nerki
przerzuty raka nerek
przeróżnicowanie komórek
przestrzeń zaotrzewnowa
przestrzeń zaotrzewnowa ? nietypowe guzy
przeszczep ksenogeniczny
przeszczep nerki
przeszczepianie chondrocytów
przeszczepianie narządów
przeszczepienie nerki
przeszkoda podpęcherzowa
przetoka
przetoka cewkowa
przetoka moczowa
przetoka moczowodowo-maciczna
przetoka moczowodowo-pochwowa
przetoka pęcherza moczowego
przetoka pęcherzowo-jelitowa
przetoka pęcherzowo-okrężnicza
przetoka pęcherzowo-pochwowa
przetoka tętniczo-jamista
przetoka tętniczo-żylna
przetrwałe struktury mullerowskiezaburzenia różnicowania płci wnętrostwo
przewlekłe zapalenie
przewlekłe zapalenie stercza
przewód wytryskowy ?niedrożność
przezcewkowa elektroresekcja
przezcewkowa elektroresekcja stercza
przezcewkowa elektroresekcja stercza (TURP)
przezodbytnicza ultrasonografia
przezskórna angioplastyka
przezskórna przetoka nerkowa
przeżycie
przeżywalność
przysadka
przytarczyce
przyzwojak
prącie
prącie balanitis xerotica obliterans zwężenie cewki leczenie operacyjne
prącie choroba Peyroniego
prącie choroba Peyroniego sterydoterapia
prącie choroba Peyroniego sterydoterapia miejscowa
prącie uraz leczenie operacyjne
prącie uraz złamanie
prącie rak leczenie
próby randomizowane (RCT)
pseudoguz zapalny
punkcja
punktowa skala trudności operacyjnych
płat pachwinowy
pęcherz
pęcherz neurogenne zaburzenia pęcherza i jelita nietrzymanie stolca nietrzymanie moczu metoda MACE augmentacja pęcherza
pęcherz rak pęcherza cystektomia pęcherz jelitowy powikłania.
pęcherz Alciniego
pęcherz dysfunkcja neurogenna przeszkoda podpęcherzowa sfinkterotomia
pęcherz jelitowy u kobiet
pęcherz moczowy
pęcherz moczowy zastępczy pęcherz jelitowy
pęcherz moczowy odpływ pęcherzowo-moczowodowy przezcewkowa elektroresekcja stercza
pęcherz moczowy guz pęcherza nerw zasłonowy niezamierzone skurcze przywodzicieli (nsp) blokada nerwu zasłonowego
pęcherz moczowy hormony tarczycy zespół niskiej trójjodotyroniny
pęcherz moczowy kamica litotrypsja F. v. P. Gruithuisen historia urologii
pęcherz moczowy moczownik gruczolakorak
pęcherz moczowy naczyniak leczenie laserem
pęcherz moczowy nowotwory ploidia DNA
pęcherz moczowy nowotwory rak przejściowo komórkowy test BTA
pęcherz moczowy nowotwory arylosulfatazy A
pęcherz moczowy nowotwory pęcherza moczowego brodawczak odwrócony
pęcherz moczowy nowotwór leczenie laser neodymowy
pęcherz moczowy przetoka pęcherzowo-jelitowa diagnostyka
pęcherz moczowy przetoka pęcherzowo-jelitowa leczenie
pęcherz moczowy przetoka pęcherzowo-pochwowa leczenie
pęcherz moczowy pęcherz zdwojony diagnostyka
pęcherz moczowy rak S-transferaza glutationu genotyp
pęcherz moczowy rak cystektomia przeżywalność
pęcherz moczowy rak izoantygeny A
pęcherz moczowy rak zastępczy pęcherz jelitowy kobiety
pęcherz moczowy rak przejściowokomórkowy przerzuty do prącia.
pęcherz moczowy rak pęcherza moczowego CEA w moczu CEA w surowicy AFP w moczu ? AFP w surowicy
pęcherz moczowy rak pęcherza moczowego białko p53
pęcherz moczowy rak pęcherza moczowego czas przeżycia ? ploidia DNA
pęcherz moczowy rak pęcherza moczowego ponadpęcherzowe odprowadzenie moczu ? kobieta
pęcherz moczowy rak pęcherza moczowego rak gruczołowy
pęcherz moczowy torbiel ujścia moczowodu rak pęcherza moczowego
pęcherz moczowy uraz otwarty
pęcherz moczowy ? guz zapalny ? rozpoznanie ? leczenie
pęcherz moczowy ? pheochromocytoma
pęcherz moczowy ? rak przejsciowokomórkowy ? 5-ALA ?terapia fotodynamiczna
pęcherz moczowy ? rak pęcherza moczowego ?terapia BCG ? objawy uboczne
pęcherz moczowy nowotwór pęcherza kobiety zastępczy pęcherz jelitowy
pęcherz moczowy nowotwór pęcherza moczowego immunoterapią
pęcherz moczowy rak pęcherza kwas 5-alfa amino-lewulinowy wczesna diagnostyka
pęcherz moczowy rak pęcherza nadpęcherzowe odprowadzenie moczu Indiana pouch
pęcherz moczowy rak pęcherza radioterapia ? czynniki prognostyczne ? przeżycia
pęcherz moczowy rak pęcherza moczowego terapia fotodynamiczna
pęcherz moczowy rak pęcherza moczowego tętniak aorty leczenie operacyjne
pęcherz moczowy rak pęcherza moczowego ? BCG-terapia
pęcherz moczowy rak pęcherza moczowego szczelne odprowadzenie moczu pęcherz odbytniczy
pęcherz moczowy solifenacyna fesoterodyna pęcherz nadaktywny farmakoterapia
pęcherz moczowy uraz pęcherza moczowego ciało obce
pęcherz moczowy-powierzchowny
pęcherz nadreaktywny
pęcherz neurogcnny
pęcherz neurogenny
pęcherz rak pęcherza moczowego zastępczy pęcherz jelitowy Alciniego rotundovaginosuspensja
pęcherzyki nasienne | cholecystokinina (CCK-8)
pęczek nerwowo-naczyniowy
późny nawrót choroby

R

RT-PCR
radioterapia
radioterapia 3 D
radiotherapy
radykalna orchidektomia
radykalna prostatektomia
radykalna radioterapia
radykalne leczenie
rak
rak Belliniego
rak brodawczakowaty nerkopochodny
rak cewek zbiorczych
rak drobnokomórkowy pęcherza moczowego
rak gruczołu krokowego
rak gruczołu krokowego? przerzuty do kości ?napromienianie
rak jasnokomórkowy
rak jasnokomórkowy nerki
rak jądra
rak jądra usunięcie węzłów chłonnych chłonkobrzusze
rak kory nadnercza
rak miedniczki nerkowej i moczowodu
rak nerki
rak nerkowo-komórkowy
rak nerkowokomórkowy
rak odbytnicy
rak okrężnicy
rak prostaty
rak przejściowokomórkowy
rak przejściowokomórkowy pęcherza
rak prącia
rak pęcherza
rak pęcherza moczowego
rak stercza
rak urotelialny
rak urotelialny nerki
rak wewnątrzkanalikowy jądra
rak zarodkowy jądra
raki powierzchowne pęcherza moczowego
randomizacja
ratująca radioterapia
receptory steroidowe
refluks pęcherzowo-moczowodowy
reimplantacja moczowodów
rekombinowany czynnik Vila
rekonstrukcja
rekonstrukcja cewki moczowej
rekonstrukcja laparoskopowa
rekonstrukcja moczowodu
renal malignant tumors
resekcja przezcewkowa
resekcja żyły głównej dolnej
retroperitoneoskopia
retroperitoneoskopia ? marska nerka ? dzieci ? retroperitoneoskopowa nefrektomia
rokowanie
ropień okołonerkowy
ropień pozaotrzewnowy
rozpoznanie
rozpoznawanie
rozrost błony śluzowej
rozwój postnatalny
różnicowanie klasyczne
różnicowanie nieklasyczne
różnicowanie z przerzutem

S

samoistne pęknięcie nerki
samouszkodzenie
sarcoma LI
schemat postępowania
schwannoma
sekwencjonowanie DNA
selektywna embolizacja nerki
sen
siatkowe
sildenafil
skrzywienie
skuteczność operacji
smooth muscle tumors
spektrometria w podczerwieni
spektroskopia MR
spermatogonie
spermogram
spodziectwo
stan trzymania moczu
starzenie
starzenie się
stent
stercz
stercz BPH osobowość zaburzenia emocjonalne
stercz biopsja stercza powikłania
stercz dysplazja nabłonka
stercz gruczolak laserowa ablacja.
stercz gruczolak leczenie operacyjne wyniki
stercz gruczolak hipertermia przezodbytnicza placebo
stercz gruczolak leczenie termoterapia histologia
stercz gruczolakorak stopień miejscowego zaawansowania badanie per rectum
stercz gruczolakorak stopień zróżnicowania
stercz guz liściasty
stercz laseroterapia niskoenergetyczna
stercz okołourodzeniowa estrogenizacja u szczura gonadotropiny testosteron
stercz olbrzymi
stercz radykalna prostatektomia zespolenie cewkowo-pęcherzowe cystografia
stercz rak antyandrogeny
stercz rak maksymalna blokada androgenowa PSA progresja choroby
stercz rak radykalna prostatektomia zespolenie pęcherzowo-cewkowe zwężenie
stercz rak rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe leczenie antyfibrynolityczne
stercz rak hormonoterapia PSA scyntygrafia kośćca
stercz rak limfadenektomia laparoskopia
stercz rak stercza PSA fibrynoliz
stercz rak stercza antyandrogeny maksymalna blokada ? leczenia przerywane
stercz rak stercza leczenie octan cyproteronu
stercz rak stercza prostatektomia radykalna węzeł strażnik
stercz rak stercza przerzuty do kości markery sterczowe
stercz rak stercza radykalna prostatektomia swoisty antygen sterczowy
stercz rak stercza ultrasonografia TRUS
stercz rak stercza kastracja PSA
stercz rak z nabłonka przejściowego gruczolakorak ziarniniak
stercz stany przedrakowe biopsja aspiracyjna
stercz łagodny rozrost stercza ablacja laserowa śródmiąższowa koagulacja laserowa elektroresekcja przezcewkowa koszty
stercz łagodny rozrost stercza drogi moczowe choroby współistniejące
stercz łagodny rozrost stercza elektroresekcja przezcewkowa płyn płuczący
stercz łagodny rozrost stercza leczenie operacyjne i zabiegowe
stercz łagodny rozrost stercza leczenie farmakologiczne alfuzosyna blokery receptora a-1 adrenergicznego
stercz - gruczolak - leczenie - hipertermia przezcewkowa.
stercz - rak gruczołu krokowego f radioterapia | leczenie hormonalne > ostra toksyczność
stercz STUMP guz stercza radykalna prostatektomia
stercz otyłość leptyna
stercz rak f biopsja jakość życia znieczulenie miejscowe
stercz rak gruczołu krokowego łagodny rozrost stercza swoisty antygen sterczowy: wolny i całkowity
stercz rak stercza składniki pokarmowe
stercz rak stercza chemoprewencja finasteryd badanie PCPT
stercz u rak stercza u biopsja przezkroczowa u ultrasonografia przezodbytnicza
stercz zaprogramowana śmierć komórki (apoptoza)
stercz łagodny rozrost stercza przezcewkowa hipertermia mikrofalowa (TUMT)
stercz łagodny rozrost stercza leczenie operacyjne laser
stercz łagodny rozrost stercza przeszkoda podpęcherzowa urodynamika
stercze | rak stercza | maksymalna blokada androgenowa > Zoladex LA
steroidy anaboliczne
sterydoterapia
sterydy podawane miejscowo
stopień klinicznego zaawansowania
stopień zaawansowania
stopień zaawansowania patologicznego
stopień zaawansowania raka stercza
stres operacyjny
stulejka
stwardnienie guzowate
substytucja hormonalna
swoisty antygen sterczowy
synchroniczne guzy nerek
szczawian wapnia
szczepy wankomycynooporne
szerokość marginesu

T

TESE
TPA
TRAIL
TVT
TachoComb
targeted therapy
taśma
technika załonowa
teflon
teleradioterapia
terapia antyangiogenna
terapia celowana
terapia genowa
termoablacja
termografia
termoterapia
test BTA stat
test NMP22® BladderChek®
test UroVysion
testosteron
toksyczność
tomografia komputerowa
tomografia komputerowa ? kamica moczowodowa
torbiel naskórkowa
torbiel nerki
torbiele nerek
transseksualizm
trokar
trójwymiarowa rekonstrukcja stercza
trójwymiarowa ultrasonografia
tłuszczakomięsak powrózka nasiennego
tętniak
tętniak rzekomy
tętnica nerkowa

U

Układ narządów moczowo-płciowych nowotwory przerzuty do płuc
Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie
UroLume
uchyłkowatość jelita grubego
układ chłonny węzły chłonne przestrzeń zaotrzewnowa
układ moczowo-płciowy
układ moczowy
układ moczowy kamica moczowa ESWL metoda zbiorów przybliżonych
układ moczowy zakażenie lekooporność flora bakteryjna
układ moczowy gruźlica leczenie.
układ moczowy kamica moczowa macierz organiczna białka
układ moczowy kamica układu moczowego ? profilaktyka ? leczenie
układ moczowy nowotwory metachroniczne
układ moczowy nowotwory mnogie
układ moczowy zaburzenia mikcji leczenie
układ moczowy zakażenie bakteryjne zabiegi przezcewkowe
układ moczowy choroba Parkinsona zaburzenia mikcji
układ moczowy kamica moczowa litotrypsja ? litotryptor
układ moczowy kamica moczowa inhibitory krystalizacji magnez
układ moczowy kamica układu moczowego pierwotna nadczynność przytarczyc
układ moczowy nowotwory karcynogeneza układ GABA-ergiczny
układ moczowy obrazowanie dróg moczowych wirtualna endoskopia TK
układ moczowy u dzieci
układ moczowy zakażenia układu moczowego Corynebacterium urealyticum
układ narządów moczowo-płciowych
układ narządów moczowych hodowla nabłonka przejściowego
układ narządów moczowych kamica badania biochemiczne.
układ narządów moczowych kamica nerkowa test obciążenia wapniem
układ parasympatyczny
układ płciowy męski
ultrasonografia
ultrasonografia przezodbytnicza
ultrasonografia przezodbytniczą
ultrasonografia przezpowłokowa
uraz
uraz cewki
uraz cewki moczowej
uraz cewki tylnej
uraz miednicy
uraz nerki
uraz pęcherza moczowego
uraz układu moczowo-płciowego
uraz zamknięty
uraz śledziony
urazowa amputacja
urazy
urazy cewki przedniej
urazy prącia
ureaplazma
ureter
ureterocoele
ureterocystoplastyka
ureterolitotomia
ureterolitotomia zaotrzewnowa
ureteronefrektomia
ureteroskopia
uroflowmetria
urogenital neoplasm
urografia
uropatie zaporowe
uropatogeny szpitalne
usunięcie miednicznych węzłów chłonnych
uszkodzenia sond i włókien
uzupełniająca radioterapia
ułożenie na boku
ułożenie na brzuchu

V

VEGF
vaccines
vmoczowód kamica moczowa kamica moczowodowa endoskopia litotrypsja laser

W

WHO/ISUP klasyfikacja
Wilms' tumor
waporesekcja
wardenafil
wasowasostomia
wazektomia
wczesna diagnostyka
wczesne wycięcie
wcześniejsza augmentacja
wewnątrzjamiste wycięcie płytki
wielomocz
wirylizacja
wlewki dopęcherzowe BCG
wnętrostwo
wodonercze
wrodzony przerost nadnerczy
wrodzony uchyłek u dzieci
wskaźnik płodności
wskaźnik utraty objętości jądra
współczesna wiedza
współistniejący rak nerki
współistnienie RCC i AML
współistnienie raka nerkowokomórkowego i onkocytoma
wstawka jelitowa
wsteczny odpływ pęcherzowo-moczowodowy
wtórny guz nerki
wtórny odpływ pęcherzowo-moczowodowy
wybarwianie
wycięcie torbieli
wycięcie żyły głównej dolnej
wynicowanie pęcherza
wynicowanie pęcherza moczowego
wyniki
wyniki NSS
wyniki leczenia
wysiłkowe nietrzymanie moczu
wysiłkowe nietrzymanie moczu ? vesicourethrosuspensja ? operacja Marshall-Marchetti-Krantz ? ocena subiektywna
wysokie ciśnienie śródpęcherzowe
wysokosprawna chromatografia cieczowa
wyłuszczenie guza
wznowa lokoregionalna
wzwód prącia
węzły chłonne
węzły chłonne miednicy
węzły chłonne pachwinowe

Z

zaawansowanie regionalne
zaawansowany rak stercza leczenie rokowanie
zabiegi endourologiczne
zaburzenia erekcji
zaburzenia hormonalne
zaburzenia mikcji
zaburzenia neurogenne
zaburzenia statyki miednicy małej
zaburzenia widzenia
zaburzenia wzwodu
zachorowalność
zachowanie jądra
zadzierzgnięcie prącia
zakażenia dróg moczowych u kobiet
zakażenia układu moczowego
zakażenie
zakażenie dróg moczowych
zakażenie wirusowe
zakażona torbiel
zaleganie moczu w pęcherzu po mikcji
zapadalność
zapalenie
zapalenie gruczołu krokowego
zapalenie stercza
zapalenie śródmiąższowe pęcherza
zapobieganie refluksom
zastępczy pęcherz esiczy
zastępczy pęcherz jelitowy
zastępczy pęcherz jelitowy ? powikłania ? śluz ? Mistabron
zbiornik chłonki
zbiornik polietylenowy
zdwojenie nerki i moczowodu
zespolenie bez wykorzystania technik mikrochirurgicznych
zespolenie kielichowo-moczowodowe
zespolenie moczowodowo-jelitowe
zespolenie moczowodowo-jelitowe sposobem Le Due
zespolenie odpiszczelowo-jamiste
zespól poresekcyjny
zespół Bourneville'a-Pringle'a
zespół Conna
zespół miednicznego ?podkradania?
zespół wykrzepiania śródnaczyniowego
zeszycie
zewnętrzne narządy płciowe
zgorzel Fourniera
zmiany patologiczne błony śluzowej
zmniejszenie dalszego powstawania kamieni nerkowych
znieczulenie
znieczulenie podpajęczynówkowe ? bóle głowy ? leczenie
zwapnienia
zwieracz zewnętrzny cewki moczowej pudendektomia neurostymulacja
zwieracz zewnętrzny cewki moczowej morfologia-ultrastruktura-unerwienie techniki badawcze
zwężenie
zwężenie cewki
zwężenie moczowodowo-jelitowe
zwężenie moczowodu
zwężenie męskiej cewki moczowej
zwężenie tętnicy nerkowej
zła grupa rokownicza
złamanie
złamanie patologiczne
złogi moczowodowe
złośliwy nowotwór osłonek nerwów obwodowych

Ł

ŁRS
łagodny rozrost
łagodny rozrost gruczołu krokowego
łagodny rozrost stercza
łagodny rozrost stercza leczenie
łagodny rozrost stercza (BPH)
łagodny rozrost stercza V TUR

Ś

śluzowych układu moczowo-płciowego
śmiertelność
środki obliterujące
śródbłonek zatok jamistych
śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego

Ż

życie płciowe
żylaki powrózka nasiennego
żylaki powrózka nasiennego młodociani operacja laparoskopowa wodniak pooperacyjny fenestracja otoczek jądra
żylaki powrózka u młodzieży
żywy dawca nerki

3

3D

4

4 lata obserwacji