PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
rak jądra

Urologia Polska 2007/60/4

Diagnostyka chorób układu moczowego przy użyciu sond fluorescencyjnych oraz metody hybrydyzacji in situ
Tomasz Drewa, Zbigniew Wolski, Joanna Łysik