PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wydawca

Biuro Wydawnicze Polskiego Towarzystwa Urologicznego

adres
ul. Łowicka 19
02-574 Warszawa
telefon / fax
(0-22) 845 69 17
poczta elektroniczna
augustyn@ptu.net.pl