PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 2007/60/4

UROLOGIA ONKOLOGICZNA

Termoablacja: alternatywne rozwiązania i dylematy związane z postępowaniem w przypadkach nowotworów nerek
Marek Salagierski2, Maciej Salagierski1, Waldemar Różański2, Anna Salagierska-Barwińska3
Termoablacja: alternatywne rozwiązania i dylematy związane z postępowaniem w przypadkach nowotworów nerek
Marek Salagierski2, Maciej Salagierski1, Waldemar Różański2, Anna Salagierska-Barwińska3

ENDOUROLOGIA

Laparoskopowa adrenalektomia – ocena bezpieczeństwa operacji na podstawie doświadczeń jednego ośrodka
Tomasz Szydełko1, Monika Bonczyk1, Jarosław Kasprzak1, Wojciech Apoznański2, Tadeusz Niezgoda1, Janusz Dembowski1, Anna Kołodziej1, Romuald Zdrojowy1

Prace poglądowe

Jakich wyników oczekujemy lecząc chorych na raka stercza?
Peter Whelan
Nowe strategie leczenia chorych na rozsianego raka nerki
Jakub Żołnierek,Piotr Wysocki,Paweł Nurzyński
Diagnostyka chorób układu moczowego przy użyciu sond fluorescencyjnych oraz metody hybrydyzacji in situ
Tomasz Drewa, Zbigniew Wolski, Joanna Łysik
Odczytanie ludzkiego genomu
Stanisław Wroński

Urologia onkologiczna

Rak drobnokomórkowy pęcherza moczowego
Tomasz Borkowski, Bolesław Kuzaka, Paweł Szalecki, Joanna Sańko-Resmer, Roman Pykało
Wpływ zastosowanego dostępu operacyjnego na wyniki leczenia chorych na raka nerki
Leszek Bortnowski, Henryk Zieliński, Grzegorz Piotrowicz
Wyniki leczenia wlewkami dopęcherzowymi BCG chorych na raka przejściowokomórkowego pęcherza moczowego w stadium zaawansowania T1
Andrzej Alter, Tomasz Demkow, Paweł Wiechno

Choroby stercza

Stężenie swoistego antygenu sterczowego ocenione przed i po adenomektomii stercza
Sławomir Dutkiewicz, Maciej Fortuna

Endourologia

Miejsce laparoskopowej dekortykacji torbieli (LDT) w przypadkach objawowego autosomalnie dominującego wielotorbielowatego zwyrodnienia nerki (AD PKD)
Mieczysław Fryczkowski, Jacek Huk, Andrzej Kupilas, Aleksandra Sitko-Saucha

Urologia rekonstrukcyjna

Zastosowanie opatrunku hemostatycznego TachoComb® w przypadkach powierzchownych obrażeń śledziony w przebiegu nefrektomii z powodu raka nerki
Henryk Zieliński, Bohdan Pawlicki, Jacek Anusik, Leszek Bortnowski, Grzegorz Piotrowicz, Marek Gałka

Zaburzenia erekcji i andrologia

Ilościowa i jakościowa ocena zaburzeń wzwodu u chorych poddanych leczeniu zabiegowemu z powodu łagodnego rozrostu stercza
Tomasz Jakubczyk, Piotr Kryst, Krzysztof Pych, Bartosz Dybowski, Albert Gugała, Grzegorz Madej, Ryszard Hanecki, Andrzej Borkowski
Aktywność płciowa a czynniki ryzyka miażdżycy i zmiany hormonalne u młodych mężczyzn
Jolanta Słowikowska-Hilczer, Krzysztof Kula, Katarzyna Marchlewska, Elżbieta Oszukowska, Anna Gumińska, Sylwia Jastrzębska, Edyta Kramek, Eliza Zawadzka, Renata Walczak-Jędrzejowska

Neurourologia i urodynamika

Przydatność przezodbytniczego ultrasonograficznego wyznaczenia stopnia otwarcia cewki sterczowej w trakcie mikcji w leczeniu doksazosyną chorych na łagodny rozrost stercza
Marek Wyczółkowski, Andrzej Prajsner, Włodzimierz Klima, Lesław Malik, Tomasz Drewniak, Maciej Rzepecki

Urologia dziecięca

Zastosowanie chirurgii oszczędzającej miąższ nerki w przypadku onkocytoma u dziecka
Wojciech Apoznański, Krystyna Sawicz-Birkowska

Nauki podstawowe

Ocena zużycia i uszkodzeń włókien różnego typu laserów podczas zabiegów urologicznych
Waldemar Różański, Leszek Klimek, Piotr Chłosta, Stanisław Stępień, Zbigniew Jabłonowski, Marek Lipiński, Marek Sosnowski

Diagnostyka obrazowa

Porównanie wartości obrazowania tomografii rezonansu magnetycznego miednicy mniejszej (MR) i ultrasonografii przezodbytniczej (TRUS) w diagnostyce raka stercza
Elżbieta Łuczyńska, Joanna Anioł, Andrzej Stelmach, Janusz Jaszczyński

Ogromny kamień moczowodu

Ogromny kamień moczowodu
Artur Pietrusa, Michał Fryczkowski, Mateusz Łukomski, Adel Abu-Ali, Krzysztof Łukojć

Prace kazuistyczne

Prostate cancer metastasis into the testicle
Mehmet Yucel, Sahin Kabay, Esra Gurlek Olgun, Tayfun Aydin, Namik Kemal Hatipoglu

Przegląd piśmiennictwa międzynarodowego

Antyseptyka w pęcherzu neurogennym po urazie rdzenia kręgowego – próba kliniczna (SINBA)
Lee BB, Haran MJ, Simpson JM, Murial O, Rutkowski SB