PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
przepuklina

Urologia Polska 2005/58/2

Dolegliwości po nefroureterektomii wykonywanej z dwóch rodzajów cięć - w ocenie operowanych pacjentów
Bartosz Dybowski, Maciej Czaplicki, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 2004/57/3

Mosznowa przepuklina pęcherza moczowego
Tadeusz Zajączkowski