PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 2005/58/2

Zapobieganie uszkodzeniom tkanki kostnej i jej leczenie u chorych na raka gruczołu krokowego
Tomasz Demkow
Leczenie przewlekle chorych na zapalenie stercza oraz przewlekły zespół bólowy miednicy lekami blokującymi receptory alfa adrenergiczne
Zbigniew Wolski
Podstawy patogenetyczne działania BCG-terapii powierzchownego raka pęcherza moczowego
Tomasz Demkow
Porównanie wyników operacji organooszczędzających nerkę (NSS) z marginesem chirurgicznym szerokości do 3 mm i powyżej 5 mm u chorych na raka nerki
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Kupilas, Andrzej Paradysz, Andrzej Potyka, Marcin Życzkowski
Prostatektomia radykalna w Polsce
Jakub Dobruch, Andrzej Borówka, Artur A. Antoniewicz, Piotr Chłosta
Dolegliwości po nefroureterektomii wykonywanej z dwóch rodzajów cięć - w ocenie operowanych pacjentów
Bartosz Dybowski, Maciej Czaplicki, Andrzej Borkowski
Leczenie kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu za pomocą beznapięciowej taśmy własnej modyfikacji typu ?zrób to sam?
Marcin Matuszewski, Kazimierz Krajka
Bakteryjne czynniki zakażeń układu moczowego u hospitalizowanych pacjentów oraz ich wrażliwość na leki przeciwbakteryjne
Alicja Rokosz, Agnieszka Bednarska, Mirosław Łuczak
Dysgenezja jąder ze zmianą nowotworową u mężczyzny z interseksualizmem: obserwacja i postępowanie kliniczne od okresu noworodkowego do 29. roku życia
Jolanta Słowikowska-Hilczer, Maria Szarras-Czapnik, Marek Sosnowski, Elżbieta Oszukowska, Jan Karol Wolski, Tomasz Romer, Krzysztof Kula
Ocena skuteczności wewnątrzjamistego wycięcia płytki w przypadku choroby Peyronie
Barbara Darewicz, Jacek Kudelski, Janusz Darewicz, Tomasz Gołąbek
Efekt placebo i nocebo w próbach klinicznych z zastosowaniem inhibitorów fosfodiesterazy typu 5
Jakub Dobruch, Andrzej Borówka, Artur A. Antoniewicz
Porównawcza ocena wpływu laparoskopowego leczenia chorych z jednostronnymi i obustronnymi żylakami powrózka nasiennego na poprawę płodności męskiej
Jacek Huk, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Kupilas
Olbrzymi guz nerki typu liposarcoma
Teresa Gawlik-Jakubczak, Kazimierz Krajka, Marcin Markuszewski
Rzadkie przypadki przenikających urazów zewnętrznych narządów płciowych męskich powikłanych obecnością ciała obcego
Roland Dadej, Zbigniew Kwias, Leszek Michalak, Michał Kretkowski
Zaskakująco dobry efekt paliatywnej immunochemioterapii rozsianego do płuc i wątroby raka nerki
Grzegorz Świątoniowski, Szymon Brużewicz, Tomasz Kłaniewski, Elżbieta Suder, Włodzimierz Molenda
Przegląd piśmiennictwa urologicznego: 1 X 2003 ? 1 X 2004. Część II
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski