PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
pęcherz moczowy uraz otwarty

Urologia Polska 1997/50/4

OTWARTE ZEWNĄTRZ-1 WEWNĄTRZOTRZEWNOWE ZRANIENIE PĘCHERZA MOCZOWEGO
Andrzej Lemański, Marcin Szepietowski, Dariusz Krzemiński