PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1997/50/4

OCENA EKSPRESJI mRNA GENU MDR-1 W NOWOTWORACH ZŁOŚLIWYCH NEREK DONIESIENIE WSTĘPNE
Jarosław Ćwikła, Marek Żabiński, Sławomir Dąbrowski, Leszek Królicki
UROLOGIA W INTERNECIE I INTERNET W UROLOGII
Tomasz Borkowski
WSPÓŁCZESNE TEORIE POWSTAWANIA, KLASYFIKACJI I PATOFIZJOLOGII ZASTAWEK CEWKI TYLNEJ
Piotr Gastoł
ZMODYFIKOWANY ESICZO-ODBYTNICZY ZBIORNIK MOCZOWY MOGUNCJA II
Magdalena Czubak, Grzegorz Herlinger, Jan Szymanowski
ZASTĘPCZY PĘCHERZ JELITOWY U KOBIET PO RADYKALNEJ CYSTEKTOMII
Zbigniew Wolski, Jerzy Siekiera, Andrzej Szymański
S-TRANSFERAZA GLUTATIONOWA JAKO GENETYCZNY MARKER RYZYKA PODATNOŚCI NA ROZWÓJ RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Wiesław Sokołowski, Renata Jaskuła-Sztul, Ryszard Szpera, Krzysztof Szyfter
WARTOŚĆ PROGNOSTYCZNA PLOIDII DNA W RAKACH PĘCHERZA MOCZOWEGO
Anna Kołodziej, Danuta Duś, Janusz Dembowski, Tadeusz Niezgoda, Bogdana Dąbrowska, Jerzy Lorenz
PRZYDATNOŚĆ MARKERÓW NOWOTWOROWYCH CEA I AFP W SUROWICY KRWI I W MOCZU U CHORYCH Z RAKIEM PĘCHERZA MOCZOWEGO NA PODSTAWIE MATERIAŁU KLINIKI UROLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ W BYDGOSZCZY
Mieczysław Gajda, Janusz Tyloch, Ferdynand Tyloch, Renata Sujkowska
WYNIKI LECZENIA RAKA PRĄCIA W MATERIALE INSTYTUTU ONKOLOGII W WARSZAWIE
Tomasz Demkow, Grzegorz Madej
KOMENTARZ DO PRACY PT.: WYNIKI LECZENIA RAKA PRĄCIA W MATERIALE INSTYTUTU ONKOLOGII W WARSZAWIE
Kazimierz Krajka
WŁASNA MODYFKACJA OPERACJI NEUGEBAUERA-LE FORTA ZASTOSOWANA W LECZENIU PRZETOK CEWKOWO-POCHWOWYCH
Krzysztof Bar, Adam Szkodny, Grzegorz Szkodny, J. Wójcik
ANALIZA BAKTERIOLOGICZNA MOCZU PACJENTÓW LECZONYCH W ODDZIALE UROLOGII W INOWROCŁAWIU W LATACH 1994-1995
Cezary Ciomek, Szymon Kwiatkowski
ZASTĘPCZY PĘCHERZ JELITOWY U 2 KOBIET Z RAKIEM PĘCHERZA MOCZOWEGO 5-LETNIE OBSERWACJE
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Andrzej Potyka
ZASTĘPCZY PĘCHERZ JELITOWY U KOBIETY SIEDMIOLETNIA OBSERWACJA
Jerzy Lorenz, Tadeusz Niezgoda, Tomasz Szydełko, Janusz Dembowski, Romuald Zdrojowy
RZADKA POSTAĆ RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO O UTKANIU PRZEJŚCIOWOKOMÓRKOWYM I GRUCZOŁOWYM
Andrzej Kurpiński, Andrzej Kidawa, Roman Pykało, Jarosław Zięba, Grzegorz Madej
ULTRASONOGRAFICZNE ROZPOZNANIE PENETRACJI ROPNIA OKOŁONERKOWEGO PRAWOSTRONNEGO DO OKOLICY POŚLADKOWEJ PRAWEJ
Marek Wyczółkowski, Bohdan Pawlicki, Zbigniew Piasecki
OTWARTE ZEWNĄTRZ-1 WEWNĄTRZOTRZEWNOWE ZRANIENIE PĘCHERZA MOCZOWEGO
Andrzej Lemański, Marcin Szepietowski, Dariusz Krzemiński
LAPAROSKOPOWE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU JATROGENNEGO USZKODZENIA MOCZOWODU
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski, Andrzej Uzar, Janusz Malecha, Izabella Rzepka-Górska
REMINISCENCJE Z 92 ZJAZDU AMERYKAŃSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO -NOWY ORLEAN 1997
Jarosław Głuchowski
92 KONGRES AUA - NOWY ORLEAN 1997
Jacek Oszuciński