PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka nerczak płodowy

Urologia Polska 1999/52/1

WSPÓŁCZESNE POGLĄDY NA POWSTAWANIE I LECZENIE NERCZAKA PŁODOWEGO
Wojciech Apoznański, Tomasz Szydełko