PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
klej tkankowy

Urologia Polska 2002/55/3

Nowa metoda endoskopowego leczenia przetok pęcherzowo-pochwowych przy użyciu kleju tkankowego
Zbigniew Wolski