PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 2002/55/3

Epitestosteron w etiologii raka stercza
Marek Mędraś, Andrzej Basiewicz
Laparoskopia wspomagana ręką operatora w urologii
Sławomir Paweł Woźniak, Romuald Zdrojowy, Janusz Dembowski
Analiza budowy krystalicznej kamieni moczowych metodą spektroskopii w podczerwieni
Paweł Porzycki, Jacek Tereszkiewicz
Kwas moczowy jako składnik kamieni szczawianowo-wapniowych: implikacje diagnostyczne i terapeutyczne
Krzysztof Safranow, Piotr Machoy
Wpływ paratyreoidektomii na dalsze losy kamicy nerkowej u chorych z gruczolakiem przytarczyc. Doniesienie wstępne
Bogusław Kosiński, Anhelli Syrenicz, Norbert Taraszkiewicz
Fotodynamiczne wykrywanie raka pęcherza moczowego po śródpęcherzowym podaniu hypericyny
Zygmunt F. Dobrowolski, Tomasz Drewniak, Wacław Lipczyński, Piotr Jakubik, Leszek Woliński, Jerzy Stachura, Bolesław Papla
Prawdopodobieństwo wznowy i przerzutów odległych w stadium zaawansowania B i C według robsona u chorych na raka nerkowokomórkowego leczonych nefrektomią i napromienianiem
Małgorzata Zarzycka, Zbigniew Wolski, Wiesława Windorbska, Andrzej Lebioda
Dziedziczny rak prostaty (HPC)
Piotr Machoy, Jan Lubiński
Wstępna ocena leczenia mitoksantronem i hydrokortyzonem chorych na hormonoopornego raka gruczołu krokowego
Paweł Wiechno, Beata Paluchowska, Piotr Marczyński, Tomasz Demkow
Urazy moszny
Andrzej Łęcki, Henryk Zieliński
Nowa metoda endoskopowego leczenia przetok pęcherzowo-pochwowych przy użyciu kleju tkankowego
Zbigniew Wolski
Naciekanie narządu rodnego u kobiet z rakiem pęcherza moczowego poddanych radykalnej cystektomii
Zbigniew Wolski, Magdalena Mikulska-Jovanović
Skuteczność endoskopowego leczenia teflonem pierwotnego odpływu pęcherzowo-moczowodowego u dzieci
Krzysztof Górski, Mieczysław Fryczkowski
Liszaj twardzinowy i zanikowy jako najczęstsza przyczyna nabytej stulejki
Marek Długosz
Odległe wyniki leczenia przeszkody podpęcherzowej metodą implantacji siatkowych protez Urolume
Andrzej Zbigniew Buczyński
Operacja naprawcza przetoki cewki moczowej wolnym przeszczepem pobranym z błony śluzowej jamy ustnej
Józef Matych, Barbara Krauze, Konrad Pietraszun, Andrzej Święs, Jerzy Żurek, Alicja Kociszewska
Laparoskopia w leczeniu dootrzewnowej perforacji pęcherza moczowego
Adam Gołąb, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski
Torbielowaty guz przestrzeni zaotrzewnowej imitujący torbiel nerki. Problem diagnostyczno-terapeutyczny
Jerzy Michalak, Krzysztof Bar, Andrzej Wolski, Danuta Skomra
Gruźlica stercza po przeszczepieniu nerki. Opis przypadku
Anna Bednarek-Skublewska, Janusz Ciechan, Iwona Baranowicz-Gąszczyk, Zofia Siezieniewska-Sikorska, Krzysztof Bar, Andrzej Książek
Zastosowane piłki Gigliego w leczeniu zadzierzgnięcia prącia
Dariusz Krzemiński, Dariusz Nalej
Resekcja en bloc raka jelita grubego naciekającego pęcherz moczowy, macicę, przydatki i jelito cienkie
Marek Długosz
Skojarzone leczenie chorego z nowotworem zarodkowym jądra z przerzutami do zaotrzewnowych węzłów chłonnych, płuc i mózgu prowadzące do całkowitej remisji
Małgorzata Sadowska, Tomasz Demkow, Iwona Skoneczna, Marek Szczerbicki