PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zastosowane piłki Gigliego w leczeniu zadzierzgnięcia prącia
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2002/55/3.

autorzy

Dariusz Krzemiński, Dariusz Nalej
Odział Urologii Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie
Ordynator: dr Dariusz Krzemiński

słowa kluczowe

prącie, zadzierzgnięcie prącia, leczenie

streszczenie

Przedstawiono rzadki przypadek zadzierzgnięcia prącia u 75-letniego mężczyzny. Zastosowanie narzędzia używanego głównie przez neurochirurgów (piłki Gigliego) do przecięcia metalowego pierścienia i uwolnienia prącia okazało się niezwykle prostym, szybkim i bezpiecznym sposobem leczenia.
WSTĘP Do zadzierzgnięcia prącia dochodzi niezwykle rzadko i prawie zawsze w wyniku samouszkodzenia [1,2). Działania takie podejmują chorzy, pragnący poprawić jakość wzwodu prącia, leczeni psychiatrycznie, jak również odbywający karę więzienia. Z okoliczności, przyczyniających się do zadzierzgnięcia prącia, należy wymienić: zadzierzgnięcie pasmem włosów, zdarzające się u obrzezanych chłopców [3], oraz nieuważne stosowanie prezerwatywy [4]. Opisywane przypadki wprowadzania do cewki moczowej różnych przedmiotów [5,6] nie dorównują, naszym zdaniem, inwencji twórczej naszego chorego. Przedstawiono przypadek zadzierzgnięcia prącia z dwóch powodów: rzadkiego występowania oraz zastosowania narzędzia (używanego zwykle przez neurochirurgów do przecięcia metalowego pierścienia) jako niekonwencjonalnej metody, będącej wynikiem pośpiesznego poszukiwania sposobu leczenia niekonwencjonalnej choroby. OPIS PRZYPADKU Chory G. T. lat 75 (nr historii choroby 9631/01) został przyjęły na oddział urologii z powodu trwającego 12 go- dzin zadzierzgnięcia prącia pierścieniem metalowym. Pacjent skarżył się na silny ból prącia i na zatrzymanie moczu. Do założenia pierścienia na prącie skłoniła go chęć poprawienia jakości wzwodu i odbycia stosunku. Badaniem fizykalnym stwierdzono: obecność pierścienia grubości 3 mm, średnicy 25 mm i szerokości około 25 mm, obejmującego nasadę prącia. Wystąpił znaczny obrzęk i zasinienie dystalncj części prącia oraz zatrzymanie moczu, wyrażające się wyczuwalnym przez powłoki przepełnionym pęcherzem moczowym (ryc. 1). Badaniem per rectum stwierdzono gruczoł krokowy nieznacznie powiększony, gładki, dwupłatowy bez podejrzeń w kierunku raka stercza. Niemal natychmiast po przyjęciu chorego na oddział przystąpiono do uwolnienia prącia. Po opróżnieniu ciał jamistych drogą nakłucia i aspiracji metalowy pierścień przecięto, używając piłki Gigliego (ryc. 2). Znaczące zmniejszenie obrzęku prącia pozwoliło na bezkolizyjne przecięcie pierścienia i uwolnienie prącia. Po zabiegu założono do pęcherza moczowego cewnik na okres 24 godzin. Normalizację wyglądu prącia i jego ucieplenia uzyskano po 48 godzinach. Chory został wypisany do domu w piątej dobie hospitalizacji. Kontrola ambulatoryjna wykonana po miesiącu od daty zdarzenia nie wykazała odchyleń w wyglądzie prącia, osłabienia strumienia moczu (uroflowmetria Qmax 19ml/sek). OMÓWIENIE Przedstawiony przypadek pokazuje, czym może skutkować determinacja w poszukiwaniu alternatywnych środków poprawy wzwodu prącia. Okazuje się, że w tym zakresie pomysłowość pacjentów nie zna granic [7,8]. Niekonwencjonalny sposób leczenia był wynikiem pośpiesznego poszukiwania narzędzia, umożliwiającego bezpieczne i szybkie przecięcie metalowego pierścienia zaciskającego prącie u jego nasady. Szybkość działania dyktowana była obawą przed poważnymi powikłaniami takimi chociażby, jak zgorzel prącia, czy wystąpienie przetoki cewkowo-skórnej [9,10]. Dobry wynik naszego leczenia daje podstawę do wysnucia wniosku, że zastosowanie piłki Gigliego, będącej narzędziem służącym m. in. do płatowego otwierania czaszki, może być szybkim i bezpiecznym sposobem postępowania w tego typu przypadkach. Warto w tym miejscu wspomnieć, że piłka Gigliego pierwotnie służyła urologom do rozcinania spojenia łonowego.

piśmiennictwo

  1. 1. Geczy I, Geczy M: Penis strangulation by a metal ting. Orv Hetil 1975; 23: 116-118.
  2. 2. Schuster G, Stockmal P: Genital incarceration with metal rings: their safe removal. Tech Urol 1999; 5 (2):116-118.
  3. 3. Kirtane JM, Samuel KV: Hair coil strangulation of the penis. J Pediatr Surg 1994; 29 (10): 1317-1318.
  4. 4. Tash JA, Eid JF: Urethrocutaneous fistula due to a retained ring of condom. Urology 2000: 56 (3); 508.
  5. 5. Mrozicki S, Ścisłowicz K: Ciała obce cewki moczowej. Urol Pol 1994; 47 (4): 280-282.
  6. 6. Wiśniewska K: Ciało obce w cewce moczowej. Uroi Pol 1989; 42 (3); 201-202.
  7. 7. Rossi M, Cascini F, Torcigliani S:Penile injuries caused by masturbation with a vacuum cleaner. Description of a case and review of the literature. Minerva Urol Nefrol 1992; 3; 44; 43-45.
  8. 8. Martin-Hucscar A, Regadera-Sejas FJ, Martin-Benito JL, Rivas-del-Fresno M, Sahagun-Arguello JL, Martinez--Gomcz FJ: Penile incarceration at its base with metallic object. Arch Esp Urol 1994; 47 (7); 730-732.
  9. 9. Borkowski A, Borówka A: Urazy narządów miednicy mniejszej i zewnętrznych narządów płciowych. Warszawa, PZWL, 1990, str. 128.
  10. 10. Osman M, al-Kadi H, al-Hafi R:Gangrene of the penis due to strangulation by a metallic ring. Scand J Urol Nephrol 1996; 30 (1); 77-78.

adres autorów

Dariusz Krzemiński
ul. Orlika 48B
96-300 Żyrardów
lei.: (0-46) 856 2151
e-mail: dkrzeminski@poczt.onet.pl