PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Dariusz Krzemiński

Urologia Polska 2006/59/2

Ześlizgowa przepuklina mosznowa z zawartością ściany pęcherza moczowego z lewostronnym poszerzeniem miedniczki nerkowej i moczowodu
Dariusz Krzemiński, Marcin Szepietowski, Dariusz Nalej, Andrzej Lemański

Urologia Polska 2004/57/4

Leczenie przetoki pęcherzowo-esiczej w przebiegu uchyłkowatości jelita grubego powikłanej wtórnym, obustronnym odpływem pęcherzowo-moczowodowym
Dariusz Krzemiński, Dariusz Nalej, Andrzej Lemański, Zbigniew Mysiński, Marcin Szepietowski

Urologia Polska 2003/56/4

Ciało obce cewki i pęcherza moczowego
Marcin Szepietowski, Dariusz Krzemiński

Urologia Polska 2002/55/3

Zastosowane piłki Gigliego w leczeniu zadzierzgnięcia prącia
Dariusz Krzemiński, Dariusz Nalej

Urologia Polska 2002/55/2

Przetoka pęcherzowo-esicza w przebiegu uchyłkowatości jelita grubego
Dariusz Krzemiński, Marcin Szepietowski

Urologia Polska 2001/54/4

Ureteroileocystoplastyka i jej powikłania w leczeniu zwężenia moczowodu po wszczepieniu protezy rozwidlenia aorty
Marcin Szepietowski, Dariusz Krzemiński, Andrzej Lemański, Dariusz Nalej, Zbigniew Mysiński, Robert Wróblewski
Odpowiedź na komentarz do artykułu „Urcteroileocystoplastyka i jej powikłania w leczeniu zwężenia moczowodu po wszczepieniu protezy rozwidlenia aorty
Marcin Szepietowski, Dariusz Krzemiński, Andrzej Lemański, Dariusz Nalej, Zbigniew Mysiński, Robert Wróblewski

Urologia Polska 2000/53/2

GUZ ZAPALNY PĘCHERZA MOCZOWEGO U 32-LETNIEJ KOBIETY
Dariusz Krzemiński, Marcin Szepietowski, Andrzej Lemański, Dariusz Nalej

Urologia Polska 1999/52/4

PRZETOKA MOCZOWODOWO-OKRĘŻNICZA
Andrzej Lemański, Dariusz Krzemiński, Dariusz Nalej

Urologia Polska 1999/52/3

REN UNCINATUS - RZADKA WADA WRODZONA NEREK, POWIKŁANA KAMICĄ
Marcin Szepietowski, Dariusz Krzemiński, Andrzej Lemański
BRODAWCZAK PRZEJŚCIOWOKOMÓRKOWY DYSTALNEGO ODCINKA CEWKI MOCZOWEJ
Marcin Szepietowski, Dariusz Krzemiński

Urologia Polska 1999/52/2

GRUCZOLAKORAK SZCZYTU PĘCHERZA MOCZOWEGO TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE
Dariusz Nalej, Dariusz Krzemiński, Marcin Szepietowski

Urologia Polska 1999/52/1

PORÓWNANIE WARTOŚĆ! PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI ŁAGODNEGO ROZROSTU STERCZA I ADENOMEKTOMII NA ODDZIALE UROLOGICZNYM SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W ŻYRARDOWIE
Dariusz Krzemiński

Urologia Polska 1998/51/3

GUZ PĘCHERZA MOCZOWEGO NA TORBIELI UJŚCIA MOCZOWODU
Dariusz Nalej, Dariusz Krzemiński, Marcin Szepietowski

Urologia Polska 1997/50/4

OTWARTE ZEWNĄTRZ-1 WEWNĄTRZOTRZEWNOWE ZRANIENIE PĘCHERZA MOCZOWEGO
Andrzej Lemański, Marcin Szepietowski, Dariusz Krzemiński

Urologia Polska 1997/50/3

PRZETOKA PĘCHERZOWO-ESICZA W PRZEBIEGU RAKA ESICY JAKO PROBLEM DIAGNOSTYCZNY I LECZNICZY
Dariusz Krzemiński, Zbigniew Mysiński, Dariusz Nalej