PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 2003/56/4

artykuły redakcyjne

Pooperacyjna radioterapia z pól zewnętrznych po radykalnej prostatektomii u chorych na raka gruczołu krokowego
Piotr Milecki, Zbigniew Kwias, Janusz Skowronek, Tomasz Stachowski

prace poglądowe

Patologia napletka u dzieci
Wojciech Apoznański, Tomasz Szydełko

prace kliniczne

Mieszana hodowla chondrocytów i komórek nabłonka pęcherza moczowego królika
Tomasz Drewa, Zbigniew Wolski, Przemysław Gałązka, Artur Czaplewski, Alina Woźniak, Jan Sir, Jerzy Maźwa
Czynniki prognostyczne z przeżywalnością po nefrektomii chorych na raka nerki (doświadczenia własne dziesięcioletnie)
Sławomir Dutkiewicz, Władysław Małek, Alojzy Witeska
Trzy przypadki zastosowania energii lasera Nd:YAG
Robert Kędzierski, Zbigniew Trzepizur, Cezary Zydek
Występowanie Ureaplasma urealyticum i Mycoplasma hominis w drogach moczowo-płciowych mężczyzn
Małgorzata Biernat-Sudolska, Małgorzata Koprynia, Jerzy Szczurek, Zbigniew Liber
Ocena doszczętności onkologicznej wyłuszczenia guza nerki – na podstawie badań doświadczalnych
Cezary Szcześniak, Piotr Chłosta, Tomasz Dzik, Andrzej Borówka
Badania naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka VEGF w raku nerki
Janusz Dembowski, Paweł Kowal, Michał Wróbel, Anna Kołodziej, Romuald Zdrojowy, Tomasz Szydełko, Tadeusz Niezgoda

urologia dziecięca

Lumbotomia grzbietowa w urologii dziecięcej
Marek Orkiszewski, Joanna Madej

prace kazuistyczne

Rzadka postać zapalnego pseudoguza pęcherza moczowego
Zbigniew Kaletka, Wojciech Zajęcki, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz
Laparoskopowa nefroureterektomia z powodu włóknistonabłonkowego polipa miedniczki nerkowej
Tomasz Szydełko, Wojciech Apoznański, Janusz Dembowski, Anna Kołodziej, Tadeusz Niezgoda, Romuald Zdrojowy, Jerzy Lorenz
Przerzut raka jasnokomórkowego nerki do najądrza
Artur Pietrusa, Andrzej Szedel, Wiesław Duda
Adenocarcinoma mucinosum w dużym uchyłku szczytu pęcherza moczowego
Marek Długosz, Adam Prażanowski, Andrzej Niewczas, Grzegorz Zarzycki
Ciało obce cewki i pęcherza moczowego
Marcin Szepietowski, Dariusz Krzemiński
Przeszczep homograftu tętniczego powikłany krwawieniem do układu moczowego
Artur Pupka, Wojciech Kołaczyk, Stanisław Pawłowski, Maciej Karasek, Dariusz Patrzałek, Piotr Szyber
Opóźniona diagnoza raka nerki u chorego z autosomalną dominującą wielotorbielowatością nerek, nawracającym krwiomoczem oraz współistniejącym rakiem kory nadnercza
Waldemar Elikowski, Ryszard Prędki, Andrzej Karwowski, Mieczysław Gawroński