PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Lumbotomia grzbietowa w urologii dziecięcej
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2003/56/4.

autorzy

Marek Orkiszewski, Joanna Madej
Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej i Traumatologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy
Kierownik katedry i kliniki: dr hab. Marek Orkiszewski

słowa kluczowe

lumbotomia grzbietowa, wodonercze, nefrektomia

streszczenie

wprowadzenie
Lumbotomia grzbietowa stała się dojściem z wyboru do nerki u dzieci i młodzieży. Pozwala na bezpośredni dostęp do nerki, oszczędza mięśnie i nerwy, jest łatwa do nauczenia. Okres pooperacyjny zostaje wyraźnie skrócony i zmniejsza się zużycie leków przeciwbólowych. Celem pracy jest krytyczne spojrzenie na własne doświadczenie w lumbotomii grzbietowej przy zabiegach pieloplastyki i nefrektomii u dzieci.
materiał i metody
Lumbotomię grzbietową zastosowano w 21 zabiegach operacyjnych u 19 pacjentów w wieku od 3 miesięcy do 16,5 roku. Ogranicza się do przecięcia rozcięgna mięśnia najszerszego grzbietu i powięzi lędźwiowo-grzbietowej bez przecinania mięśni. Dojście zastosowano u 11 pacjentów ze zwężeniem połączenia miedniczkowo-moczowodowego i u 7 pacjentów z nieczynną nerką.
wyniki
Lumbotomia pozwala na łatwy i bezpośredni dostęp do połączenia miedniczkowo-moczowodowego. Okazała się sposobem łatwiejszym, związanym z mniejszym rozciągnięciem mięśni u niemowląt niż starszych dzieci. U jednego otyłego pacjenta przypadkowo uszkodzono opłucną w miejscu, gdzie krzyżuje się ona z częścią środkową dwunastego żebra. W przypadku dużych, wodonerczowo zmienionych nieczynnych nerek dostęp do naczyń górnego bieguna wymaga przecięcia w kierunku dogłowowym więzadła żebrowo-kręgowego. Zamknięcie cięcia jest łatwe, ogranicza się do szwów powięzi. Krwawienie w czasie zabiegu było minimalne. Pacjenci mogli wstać z łóżka w drugim dniu po operacji, zaś zużycie leków przeciwbólowych pareteralnych było niewielkie.
wnioski
Lumbotomia grzbietowa ułatwia dostęp do nerki. Może być stosowana bardziej wszechstronnie u niemowląt niż u starszych dzieci. Pozwala na bezpośredni dostęp do połączenia miedniczkowo-moczowodowego.