PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
lumbotomia grzbietowa

Urologia Polska 2003/56/4

Lumbotomia grzbietowa w urologii dziecięcej
Marek Orkiszewski, Joanna Madej