PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Przeszczep homograftu tętniczego powikłany krwawieniem do układu moczowego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2003/56/4.

autorzy

Artur Pupka 1, Wojciech Kołaczyk 2, Stanisław Pawłowski 1, Maciej Karasek 3, Dariusz Patrzałek 1, Piotr Szyber 1
1 Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Akademii Medycznej we Wrocławiu
Kierownik kliniki: prof. dr hab. Piotr Szyber
2 Oddział Urologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
Ordynator oddziału: dr med. Wojciech Kołaczyk
3 Katedra i Zakład Radiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Kierownik zakładu: prof. dr hab. Krzysztof Moroń

słowa kluczowe

przetoka pęcherza moczowego, homograft tętniczy, embolizacja tętnicy

streszczenie

W pracy przedstawiono przypadek chorego, u którego wymieniono zakażoną protezę aortalno-dwuudową na rozwidlony homograft tętniczy, pozyskany w czasie pobrania wielonarządowego, a przechowywany metodą zimnego niedokrwienia. W przeszłości chorego operowano z powodu zwłóknienia zaotrzewnowego powikłanego wodonerczem i niewydolnością nerek. Z powodu powikłań naczyniowych, które pojawiły się po wszczepieniu homograftu, chorego na przestrzeni dwóch lat operowano jeszcze dwukrotnie. Po drugiej reoperacji wystąpiły powikłania w postaci krwawiącej przetoki między tętnicą nerkową a miedniczką nerkową oraz przetoki w pęcherzu moczowym.