PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Dariusz Patrzałek

Urologia Polska 2004/57/1

Przeszczep nerki z eliminacją czasu ciepłego niedokrwienia. Doniesienie wstępne
Artur Pupka, Paweł Chudoba, Dariusz Patrzałek, Piotr Szyber

Urologia Polska 2003/56/4

Przeszczep homograftu tętniczego powikłany krwawieniem do układu moczowego
Artur Pupka, Wojciech Kołaczyk, Stanisław Pawłowski, Maciej Karasek, Dariusz Patrzałek, Piotr Szyber