PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Implantation of arterial homograft complicated of bleeding to urinary tract
Article published in Urologia Polska 2003/56/4.

authors

Artur Pupka 1, Wojciech Kołaczyk 2, Stanisław Pawłowski 1, Maciej Karasek 3, Dariusz Patrzałek 1, Piotr Szyber 1
1 Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Akademii Medycznej we Wrocławiu
Kierownik kliniki: prof. dr hab. Piotr Szyber
2 Oddział Urologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
Ordynator oddziału: dr med. Wojciech Kołaczyk
3 Katedra i Zakład Radiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Kierownik zakładu: prof. dr hab. Krzysztof Moroń

keywords

fistula of bladder, arterial homograft, embolisation of artery

summary

In this paper is presented the case of patient who underwent in situ replacement of infected prosthesis to the arterial homograft which had been harvested during multiorgan procurement and stored with application of cold ischemia method. In the past patient was operated in case of retroperitoneal fibrosis complicated hydronephrosis and renal insufficient. The patient twice in the two years because of vascular complications was operated. After second operation stepped out complications of bleeding of fistula between renal artery and renal pelvis and bleeding of fistula of bladder.