PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
homograft tętniczy

Urologia Polska 2003/56/4

Przeszczep homograftu tętniczego powikłany krwawieniem do układu moczowego
Artur Pupka, Wojciech Kołaczyk, Stanisław Pawłowski, Maciej Karasek, Dariusz Patrzałek, Piotr Szyber