PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Adenocarcinoma mucinosum w dużym uchyłku szczytu pęcherza moczowego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2003/56/4.

autorzy

Marek Długosz, Adam Prażanowski, Andrzej Niewczas, Grzegorz Zarzycki
Oddział Urologiczny Szpitala Miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Ordynator oddziału: lek. med. Marek Długosz

słowa kluczowe

pęcherz moczowy, gruczolakorak, leczenie chirurgiczne

streszczenie

Przedstawiono przypadek rzadkiego guza typu adenocarcinoma mucinosum, wypełniającego duży uchyłek szczytu pęcherza moczowego. Zastosowano leczenie: cystektomia częściowa poszerzona o pozostałości moczownika i fragment otrzewnej. W toku 34-miesięcznej obserwacji nie stwierdzono nawrotu guza.