PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marek Długosz

Urologia Polska 2008/61/2

Mięsakowaty rak nerkowokomórkowy
Marek Długosz, Grzegorz Zarzycki, Maciej Ziarek, Adam Prażanowski, Andrzej Niewczas

Urologia Polska 2007/60/2

Ropień okołonerkowy jako pierwszy objaw raka okrężnicy
Grzegorz Zarzycki, Marek Długosz

Urologia Polska 2005/58/1

Analiza nienowotworowych zmian patologicznych wykrytych w czasie biopsji błony śluzowej pęcherza moczowego
Marek Długosz, Krzysztof Bar

Urologia Polska 2004/57/4

Pourazowa przetoka tętniczo-żylna i tętniak rzekomy tętnicy nerkowej powikłane dużymi zaburzeniami hemodynamicznymi i marskością nerki
Marek Długosz, Krzysztof Bar, Jerzy Stanisławek, Adam Prażanowski, Grzegorz Zarzycki, Andrzej Niewczas

Urologia Polska 2003/56/4

Adenocarcinoma mucinosum w dużym uchyłku szczytu pęcherza moczowego
Marek Długosz, Adam Prażanowski, Andrzej Niewczas, Grzegorz Zarzycki

Urologia Polska 2003/56/2

Wycięcie odcinka żyły głównej dolnej z powodu czopa nowotworowego raka nerki
Marek Długosz, Adam Prażanowski, Andrzej Niewczas, Grzegorz Zarzycki

Urologia Polska 2003/56/1

Samoistne pęknięcie mięsaka nerki
Marek Długosz, Grzegorz Zarzycki

Urologia Polska 2002/55/4

Ocena kliniczna zastępczego pęcherza jelitowego wytwarzanego sposobem Alciniego. Doniesienie wstępne
Marek Długosz

Urologia Polska 2002/55/3

Liszaj twardzinowy i zanikowy jako najczęstsza przyczyna nabytej stulejki
Marek Długosz
Resekcja en bloc raka jelita grubego naciekającego pęcherz moczowy, macicę, przydatki i jelito cienkie
Marek Długosz