PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 2003/56/1

Niekrystaliczne składniki kamieni moczowych
Waldemar Różański, Leszek Klimek, Krzysztof Jakubowski, Eugeniusz Miękoś, Zbigniew Górkiewicz
Składniki niorfotyczne kamieni moczowych - kryształy
Waldemar Różański, Leszek Klimek, Krzysztof Jakubowski, Eugeniusz Miękoś, Zbigniew Górkiewicz
Przeżywalność chorych po nefrektomii z powodu raka nerkowokomórkowego w materiale własnym
Marek Grabowski, Andrzej Sikorski
Stężenie interleukiny-8 w moczu u chorych z powierzchownym nowotworem pęcherza moczowego leczonych przezcewkową elektroresekcją i chemioterapią dopęcherzową
Marian Bihun, Jacek Huk, Mieczysław Fryczkowski
Ocena wpływu trójwymiarowej rekonstrukcji gruczołu krokowego na wyniki przezcewkowej igłowej ablacji gruczolaka stercza (TUNA) u chorych na łagodny rozrost gruczołu krokowego
Grzegorz Kata, Artur A. Antoniewicz, Piotr Chłosta, Tomasz Szopiński, Andrzej Borówka
Późne nawroty choroby nowotworowej u chorych na nowotwór zarodkowy jądra
Paweł Wiechno, Małgorzata Sadowska, Beata Paluchowska, Tomasz Demkow
Komentarz do pracy pt.: „Późne nawroty choroby nowotworowej u chorych na nowotwór zarodkowy jądra
Marek Sosnowski
Brachyterapia wysokodawkowa wraz z napromienianiem z pól zewnętrznych w leczeniu chorych z rakiem stercza
Zbigniew Wolski, Andrzej Wronczewski, Roman Makarewicz, Anna Wronczewska
Badania nad wartością diagnostyczną biopsji aspiracyjnej i biopsji rdzeniowej guzów nerki
Wojciech Husiatyński, Cezary Szczęśniak, Andrzej Borówka1\', Joanna Ostrowska, Jan Faryna, Tomasz Dzik
Ocena przydatności biopsji tru-cut do określenia stopnia zaawansowania raka pęcherza moczowego. Badanie doświadczalne
Tomasz Szopiński, Piotr Chłosta, Tomasz Dzik, Grzegorz Kata, Artur A. Antoniewicz, Andrzej Borówka
Przejściowe zaburzenia widzenia jako powikłanie po przezcewkowej elektroresekcji stercza (TURP)
Robert Klijer, Krzysztof Bar, Radosław Starownik, Waldemar Białek, Maria Pilarczyk
Trójwymiarowa ultrasonografia - możliwości jej zastosowania w ocenie tylnego kąta cewkowo-pęcherzowego u kobiet z nietrzymaniem moczu
Norbert Stachowicz, Jarosław Daniłoś, Artur Czekierdowski, Wiesława Bednarek, Jan Kotarski
Ocena wpływu chemioterapii systemowej na przeżycie chorych z guzem pęcherza moczowego, poddanych elektroresekcji
Wojciech Kołaczyk, Janusz Dembowski, Jarosław Lewandowski, Krzysztof Dudek, Jerzy Lorenz
Wynicowanie pęcherza moczowego współistniejące z moczowodem olbrzymim u 34-letniej chorej
Krzysztof Bar, Dariusz Stępnik, Robert Klijer, Danuta Skomra
Gruczolak kory nadnercza czynny hormonalnie
Krzysztof Bar, Danuta Skomra, Dariusz Stępnik, Krzysztof Gąsiorek
Samoistne pęknięcie mięsaka nerki
Marek Długosz, Grzegorz Zarzycki
Przegląd piśmiennictwa urologicznego. Listopad 2001 - październik 2002
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski
Sprawozdanie z II dorocznej konferencji „Perspectives in bladder cancer\". Lizbona 2002
Wojciech Kołaczyk, Tomasz Demkow