PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 2005/58/1

prace poglądowe

Should lymphadenectomy always be performed on patients with bladder cancer?
Fiona C. Burkhard, George N. Thalmann, Urs E. Studer
Wpływ przeszkody podpęcherzowej i wieku chorych na zaburzenia czynności mięśnia wypieracza pęcherza moczowego
Cezary Szcześniak, Maciej Zbrzeźniak, Andrzej Borówka

urologia onkologiczna

Próba przerywanej, bardziej całkowitej blokady androgenowej stosowanej przez pięć lat u chorych na raka stercza T3NxMx-1
Sławomir Dutkiewicz
Jakość życia po prostatektomii radykalnej
Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski
Epidemiologia raka gruczołu krokowego: zmiany obserwowane w Polsce w latach 1991-2000
Jakub Dobruch, Andrzej Borówka, Artur A. Antoniewicz, Piotr Chłosta
Wyniki leczenia pacjentów z mięśniakomięsakiem prążkowanokomórkowym (RMS) okolicy okołojądrowej w materiale własnym
Paweł Wiechno, Małgorzata Sadowska, Tomasz Demkow

choroby stercza

Przydatność badania urodynamicznego do kwalifikowania chorych do leczenia chirurgicznego z powodu łagodnego rozrostu stercza
Maciej Zbrzeźniak, Andrzej Borówka, Wojciech Husiatyński, Wojciech Pypno
Wykorzystanie ligazowej reakcji łańcuchowej (LCR) do wykrywania utajonej infekcji gruczołu krokowego wywołanej przez chlamydia trachomatis
Rościsław Bielecki, Bożena Zdrodowska-Stefanow, Iwona Ostaszewska-Puchalska, Marek Baltaziak, Małgorzata Skawrońska, Robert Kozłowski

nauki podstawowe

Oznaczanie, wyodrębnianie oraz charakterystyka krążących kompleksów immunologicznych obecnych w surowicach pacjentów z rakiem pęcherza moczowego
Ryszard Gołda, Zbigniew Wolski, Małgorzata Wyszomirska-Gołda, Kazimierz Madaliński, Wojciech Jóźwicki, Jacek Michałkiewicz
Analiza nienowotworowych zmian patologicznych wykrytych w czasie biopsji błony śluzowej pęcherza moczowego
Marek Długosz, Krzysztof Bar

urologia dziecięca

Odległe wyniki leczenia chłopców z powodu wnętrostwa. Część 2: Czynność spermatogenetyczna i hormonalna
Wojciech Kuzański, Jerzy Niedzielski
Grzybice przyczyną ostrego wodonercza u noworodków i niemowląt
Wiesław Urbanowicz, Radosław Mycek, Janusz Sulisławski, Barbara Mrożek

neurourologia i urodynamika

Wartość maksymalnego przepływu cewkowego w diagnozowaniu przeszkody podpęcherzowej u mężczyzn
Maciej Kisiel, Henryk Konon

prace kazuistyczne

Kruszenie kamienia w moczowodzie laserem holmowym u chorej z nadpęcherzowym odprowadzeniem moczu metodą Brickera
Jan Kawecki, Wiesław Duda, Kamil Bochynek, Artur Pietrusa
Przypadek łagodnego guza prącia typu neurilemmoma
Marcin Matuszewski, Kazimierz Krajka
Angiomyolipoma nerek w zespole Bourneville'a-Pringle'a
Bartosz Małkiewicz, Janusz Dembowski, Michał Wróbel, Romuald Zdrojowy, Anna Kołodziej, Jerzy Lorenz

przegląd piśmiennictwa międzynarodowego

Przegląd piśmiennictwa urologicznego: 1 X 2003 - 1 X 2004. Część I
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski