PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Oznaczanie, wyodrębnianie oraz charakterystyka krążących kompleksów immunologicznych obecnych w surowicach pacjentów z rakiem pęcherza moczowego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/1.

autorzy

Ryszard Gołda 1, Zbigniew Wolski 2, Małgorzata Wyszomirska-Gołda 1, Kazimierz Madaliński 3, Wojciech Jóźwicki 4, Jacek Michałkiewicz 1
1 Department of Immunology, Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Head: Jacek Michałkiewicz
2 Department of Urology, Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Head: Zbigniew Wolski
3 Department of Immunopathology, National Institute of Hygiene, Warsaw, Poland
Head: Kazimierz Madaliński
4 Department of Patomorphology, Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Head: Renata Sujkowska

słowa kluczowe

pęcherz moczowy, rak pęcherza moczowego, kążące kompleksy immunologiczne, atypowe białka

streszczenie

wstęp i cel pracy
Wykrywanie obecności, ocena i charakterystyka krążących kompleksów immunologicznych (KKI) obecnych w surowicach pacjentów chorych na raka, wykazuje zarówno silną jak i słabą korelację z postępem choroby. Celem pracy była analiza poziomów krążących kompleksów immunologicznych (KKI) w progresji raka pęcherza moczowego oraz charakterystyka atypowych frakcji białkowych wchodzących w skład badanych kompleksów.
materiał i metody
Przebadano surowice 76 pacjentów z rakiem pęcherza moczowego (o złośliwości histologicznej G-1, G-2 i G-3) pod kątem poziomu i wstępnej oceny immunokompleksów metodą precypitacji polietylenoglikolem (PEG). Masa cząsteczkowa białek w obrębie KKI była określana metodą elektroforetyczną (SDS/PAGE).
wyniki
Wyniki porównano z grupą 45 zdrowych mężczyzn. Podwyższone poziomy KKI występowały w 52.6% pacjentów z rakiem pęcherza moczowego. W grupie kontrolnej nie obserwowano podwyższonych poziomów KKI. Wartości poziomów KKI wzrastały u pacjentów z wyższym stopniem złośliwości histologicznej raka: dla G1, G2, G3 odpowiednio 38,1%, 56,2% i 60,8%. Kompleksy immunologiczne pochodzące od pacjentów z rakiem pęcherza złożone były z białek, których występowania nie obserwowano w kompleksach immunologicznych pochodzących z surowic osób zdrowych.
wnioski
Ocena i charakterystyka poziomów KKI, może być pomocna zarówno w procedurach diagnostycznych, jak i w analizie atypowych białek związanych z procesem nowotworowym. Istnieje potrzeba prowadzenia dalszych badań w celu bardziej precyzyjnego określenia wartości analizy obecności atypowych białek w KKI.

Introduction

The isolation and characteristics of circulating immune complexes (CIC) present in the sera of cancer patients have shown both good, and poor correlation with the disease progress [1,2,3,4,5,6,7,8]. As far as prognosis is concerned many authors have observed a variety of findings, ranging from partial to very good correlation between CIC levels and prognosis in the disease [2,4,9,10,11,12,13]. For example, melanoma tumour-associated antigen (TAA) containing CIC were detected in 75% of patients with recurrence of the disease, as compared to their absence in 71% of the patients, who remained disease-free 14. Mavligit and Stuckey [15] have found the presence of carcino-embryonic antigen (CEA) in CIC isolated from the serum of colorectal cancer patients. It has been demonstrated that detection of antigen-specific CIC in the sera of cancer patients may provide an approach for more precise defining of the nature of tumour antigens that is important for immune prognosis [16,17,18,19]. The detailed characterisation of CIC should enable both detection, as well as identification of their antigenic components [9,16,17,20].

Objective

The aim of this study was to separate and determine the antigenic components of CIC isolated from the sera of 76 patients with urinary bladder cancer to find atypical proteins within CIC in bladder cancer progression.

Materials and methods

Patients

We assayed the serum samples originated from 21 patients with bladder cancer in differentiation grade G-1, 32 patients with grade G-2 and 23 patients with grade of bladder cancer G-3. Mean age of cancer patients was 64.2 +/- 13.4 years (range of age 21-87 years). Control group consisted of the serum samples taken from 45 healthy men aged between 25 and 69 (41.1 +/- 10.8 years).

CIC assays by PEG-test

Serum samples (2ml) were diluted in 2 ml of 7% PEG-6000 solution in borate buffer (0.1M, pH 8.4). The samples were incubated at 4oC for 18 h and centrifuged at 15.000g for 30 min at the same temperature. The supernatant was decanted and the precipitate was washed with the 3.5% PEG-6000 solution in borate buffer, suspended in 2ml of 0.1M NaOH and incubated at 25oC. After 30 min, the optical density was read on a LKB spectrophotometer at 280nm (0.1 optical density unit was read as 0.07 g/l of CIC protein) [21].. The results were considered as positive when optical density value was higher than 0.112 (mean value +/- 0.018 observed in 45 men).

CIC isolation

The quantity of 1 ml of patient serum was incubated with 1 ml of 7% PEG in borate buffer (0.1M, pH 8.4) for 18 h at 4oC [22,23]. The precipitate was then washed twice with 3.5% PEG in borate buffer, centrifuged at 15.000 rpm for 30 min at 4oC and subsequently resuspended in a volume of 1 ml PBS. The CIC suspension in PBS was then diluted in the buffer sample and used for polyacrylamide gel electrophoresis.

Gel electrophoresis and silver staining

The nature of the protein present in CIC was studied by SDS-PAGE gel electrophoresis, according to the method of Laemmli [24]. The CIC sample in PBS was diluted 1: 1 in the Tris-HCl buffer of pH 6.8, (1% glycerol, 6% SDS, 5% 2-mercaptoethanol, 0.05% bromophenol blue), then heated at 100oC for 3 min. and subsequently applied to the plate composed of a stacking gel (3% acrylamide) and resolving gel (11% acrylamide). Approximate molecular weights were estimated by comparison with standard protein markers (MW-SDS-200, Sigma, USA). At the end of the electrophoretic run, the proteins were stained with Coomassie brilliant blue R250 and silver [25,26].

Data analysis

Statistical analysis of data was done by Student´s t-test.

Results

PEG test from cancer and normal serum samples

The CIC level was studied in the sera of 76 patients and 45 healthy men by means of PEG test; CIC-protein concentration are presented on Fig. 1. In a normal serum mean optical density as measured at 280nm was 0.112 +/-0.018 (0.0784+/-0.0126 g/l CIC protein). The concentration of CIC in-patients with bladder cancer was significantly higher. The analysis of 76 cancer serum samples divided according to cancer differentiation grade showed the following mean concentration values: 0.097+/-0.047 g/l (P<0.05) in stage G-1; 0.1112+/-0.039 g/l (P<0.01) in stage G-2 (P<0.01); and 0.1092 +/-0.041 g/l (P<0.01) in stage G-3 (Fig. 1). The percentage of CIC positive patients in the G-1, G-2, and G-3 groups was as follows: 38.1% in G-1 (elevated in 8 of 21 patients), 56.2% in G-2 (elevated in 18 of 32 patients), and 60.8% in G-3 (elevated in 14 of 23 patients). In general, an increase in the level of CIC was observed in 40 out of 76 patients with bladder cancer (52.6%).

SDS-PAGE analysis of CIC originating from control and cancer serum

The distribution and frequency of appearance of the protein fractions in the CIC of control sera showed 20 bands of molecular weight between 22 and 198 kDa (Table 1). This mode of the bands distribution was highly reproducible. In contrast, the protein fractions of CIC obtained from sera of tumour patients showed up to 30 bands. The results, showing the distribution of atypical proteins in relation to molecular weight are displayed in the Fig. 2. Their frequency is shown in the Table 2. Generally sera of patients show the presence of 14 protein additional, atypical fractions with molecular weight 20, 31, 33, 39, 41, 46, 50, 61, 84, 92, 114, 124, 213 and 240 kDa.

Discussion

Results presented above indicate that 52.6% of urinary bladder cancer patients under study had an increase in the level of CIC in the serum. The values described here are higher than those reported by other researchers [2,6,9]. Babaian et al. [9] have found considerably lower percentage (25%) of tumor patients with increased level of circulating immune complexes. Anyway, quoted researchers examined smaller groups of patients which makes difficult to compare our and their results. Babaian et al. [9] indicated the dependence among the level of CIC, the size of tumor, its invasive propensity and the level of its malignancy. The results of this work are consistent with the quoted authors observations concerning the increase of immune complexes level in bladder cancers and their differentiation depending on advancement stage of the cancer.

The origin of the antigens consisting immune complexes in sera of examined cancer patients is unknown. Perhaps the antigens in CIC are related to the level of the cancer progress. Wiederkehr et al. [20] carried out an electrophoresis of immune complexes, isolated from sera of healthy persons and persons with cancer. It turned out that the protein profiles in electrophoretic sections of control group were similar, but there were some small quantitative differences. In the available literature we did not found any work concerning the electrophoretic analysis of CIC present in the sera of urinary bladder cancer patients, so it is hard to compare our results with the results of others. We have found so far only one paper dealing with an analysis of the protein fractions present in the CIC originated from cancer patients. Bartoloni et al. [16] examined CIC isolated from the sera of patients with colon, pancreas, stomach cancers and melanoma. The analysis of purified CIC proteins in most cases indicated existence of a few common fractions: of the albumin (64-72 kDa), of the heavy immunoglobulin chains (52-61 kDa) and of the light immunoglobulins chains (24-28 kDa). The results of this work are consistent with the results previously described by others. Bartoloni et al. [16] indicated the presence of atypical protein fractions with molecular weight ranging from 29-33 kDa to 78-88 kDa found in the serum of colon, pancreas and stomach cancer patients. A protein fraction of molecular mass 99 kDa was defined only in the sera of colon cancer patients. In the CIC originating from the sera of melanoma patients the atypical protein fractions with molecular weight of 30-49 kDa and 71-76 kDa were found. By comparison, our results dealing with bladder cancers indicated the presence of 30 protein fractions of molecular weight ranging from 20 to 240 kDa. So the molecular weight of protein fractions obtained in our study is bigger than the one in the results of Bartoloni´s work.

This may depend on much more sensitive technique (silver method) used by us for the detection of proteins present in CIC (sensitivity 1-10 ng). This technique is much better than the classical method of Coomassie Brilliant Blue R-250, with sensitivity ranging from 1-10 ug [25,26].

The electrophoretic analysis of isolated CIC from sera of bladder cancer patients indicated the presence of 14 atypical protein fractions. Molecular masses of these fractions were as follows: 20, 31, 33, 39, 41, 46, 50, 61, 84, 92, 114, 124, 213 and 240 kDa. The elevated levels of CIC are present in the sera of cancer patients. The level of CIC strictly depends on the histological grade of malignancy.

In CIC isolated from sera of slow progress patients and the bladder cancer there were defined proteins which were absent in immune complexes isolated from healthy persons. Analysis and characterisation of CIC can be both helpful in the diagnostic procedure and in studies on proteins specific for pathomechanism of this group of diseases.

Conclusions

For this reason, the determination and characterization of CIC levels can be helpful in both the diagnostic procedure and the analysis of atypical proteins forms generated by the neoplastic process. There is a need for further research to define the value of CIC atypical proteins analysis more precisely.

Source of support: This work was supported in part by a research grant from the The Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland (BW 127/97).

piśmiennictwo

 1. Aziz M, Akhar S, Malik A: Evaluation of cell-mediated and circulating immune complexes as prognostic indicators in cancer patients. Cancer Detect Prev. 1998; 22; 87-99.
 2. Dass TK, Aziz M, Rattan A: Prognostic significance of circulating immune complexes in cancer patients. Jpn J Cancer Res 1991; 82; 1284-1294.
 3. Gendek-Kubiak H, Grzegorczyk J, Genek EG, Kowalski ML, Bener J: Preoperative levels of serum immunoglobulins, circulating immune complexes and complement proteins in patients with different types neoplasms. Arch Immunol Ther Exp 2001; 49; 89-95.
 4. Kobayashi K, Umeda T, Akaza H, Niijima T, Aikawa T, Tanimoto K: Circulating immune complexes in patients with bladder cancer and other malignancies of the urogenital tract. Urol Int 1984; 39; 232-235.
 5. Matchin AA, Smoliagin AI: A comparative evaluation of the immune status of patients with squamous-cell cancer of the oral mucosa at different stages of combined treatment. Stomatologiia (Mosk.) 2000; 3; 29-32.
 6. Sakai S, Kato N, Ito Y, et al: Detection of circulating immune complexes by polyethyleneglycol precipitation complement consumption test in urological malignant diseases. Hinyokika Kiy 1984; 30; 1611-1617.
 7. Tomasevic Z, Jelic S: Circulating immune complexes in advanced Hodgkin´s disease: qualitative analysis and prognostic significance. Arch Immunol Ther Exp 2000; 48; 195-200.
 8. Vlock DR, Schantz SP, Fisher SG, Savage HE, Carey TE, Wolf GT: Clinical correlates of circulating immune complexes and antibody reactivity in squamous cell carcinoma of the head and neck. J Clin Oncol 1993; 12; 2427-2433.
 9. Babaian RJ, Watson DA, Jones JM: Immune complexes in urine and serum of patients with bladder cancer. J Urol 1984; 131; 463- 466.
 10. Bhatti R, Shaw M and Ray P: Inhibition of sensitised leukocyte´s in vitro reactivity by circulating immune complexes in prostate cancer. Experiential 1987; 43; 916-917.
 11. Chester SJ, You-Pin Lim, Vezeridis MP, Hixon DC: Improved detection of the early stages of colon cancer by determining both free circulating and immune complex-bound antigens reactive with monoclonal antibody. Cancer Res 1994; 54; 3974-3978.
 12. Phillips TM: Immune complex assays: diagnostic and clinical application. Crit Rev Clin Lab Sci 1989; 27; 237-264.
 13. Skaarup P, Jensenius JC, Brandslund I, Svehag SE, Wolf H: Association of circulating immune complexes with glomerular proteinuria in patients with transitional cell carcinoma of the urinary bladder. Eur Urol 1984; 10; 249-253.
 14. Wong JM, Gupta RK, Morton DL: Serial determinations of melanoma tumour-associated antigen and antibody in-patients with stage I melanoma. Arch Surg 1986; 121; 1342.
 15. Mavligit GM, Stuckey S: Colorectal carcinoma. Evidence for circulating CEA-anti-CEA complexes. Cancer 1983; 52; 146.
 16. Bartoloni C, Guidi L, Pili R, et al: Assay, isolation and characterisation of immune complexes from serum of gastrointestinal cancer, stage III and IV melanoma and chronic inflammatory bowel disease patients. Oncology 1993; 50; 27-34.
 17. Habal N, Gupta RK, Bilchik AJ, Jonson T, Morton DL: TA90-IC, a new marker for advanced colon cancer. Ann Surg Oncol 2000; 7; 352-356.
 18. Nelson MB, Nyhus JK, Oravecz-Wilson KI, Barbera-Guillem E: Tumour cells express Fc gamma RI which contributes to tumour cell growth and a metastatic phenotype. Neoplasia 2001; 3; 115-125.
 19. Theofilopoulos AN: Immune complexes in cancer. N Engl J Med 1982; 307; 208-1209.
 20. Wiederkehr F, Bueler MR, Vonderschmitt DJ: Chromatographic and electrophoretic studies of circulating immune complexes in plasma. J Chromatogr 1991; 566; 77-87.
 21. Digeon M, Laver M, Riza J, Bach JF: Detection of circulating immune complexes in human sera by simplified assays with polyethylene glycol. J Immunol Methods 1977; 16; 165-183.
 22. Madalinski K, Buczynska A, Heermann KH, Uy A, Gelich H: Analysis of viral proteins in circulating immune complexes from chronic carriers of hepatitis B virus. Clin Exp Immunol 1991; 84; 493-500.
 23. Gołda R, Wolski Z, Wyszomirska-Gołda M, Madaliński K, Michałkiewicz J: The presence and structure of circulating immune complexes in patients with prostate tumors. Med Sci Monit 2004; 10; 123-127.
 24. Laemmli UK: Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4. Nature 1970; 227; 680-685.
 25. De Moreno MR, Smith JF, Smith RV: Silver staining of proteins in polyacrylamide gels: Increased sensitivity through a combined Coomassie blue-silver stain procedure. Anal Biochem 1985; 151; 466-470.
 26. Friedman RD: Comparison of four different silver-staining techniques for salivary protein detection in alkaline poliactrylamide gels. Anal Biochem 1982; 126; 346-349.

adres autorów

Ryszard Gołda
Department of Immunology
The Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz
Nicolaus Copernicus University in Toruń
Maria Skłodowska-Curie Street 9, 85-095 Bydgoszcz, Poland
tel. (0... 52) 585 35 78
goldar@cm.umk.pl