PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 2002/55/4

Aspekty stosowania testosteronu u mężczyzn w podeszłym wieku
Andrzej Łęcki
Komentarz do pracy pt.: „Aspekty stosowania testosteronu u mężczyzn w podeszłym wieku\"
Eugeniusz Miękoś
Deficyt androgenów a starzenie się mężczyzn
Andrzej Gomuła
Przeszczepianie narządów od dawców żywych w Polsce i w Europie
Agnieszka Skrzypek, Józef Matych
Ocena zespolenia moczowodowo-jelitowego (ZMJ) wykonanego sposobem Le Due w zastępczym pęcherzu jelitowym (ZPJ) u chorych z rakiem pęcherza moczowego
Mieczysław Fryczkowski, Jacek Huk, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze-Balwińska
Ocena stężenia hormonów u mężczyzn leczonych z powodu nowotworu jądra
Tomasz Demkow
Postępowanie w leczeniu złamań patologicznych i zagrażających złamań kości długich w przerzutach raka nerki
Roman Król
Ocena przydatności laparoskopowej limfangiektomii biodrowo-zasłonowej dla ustalenia stopnia zaawansowania klinicznego raka gruczołu krokowego
Piotr Marczyński
Badanie immunohistochemiczne cholecystokininy (CCK-8) w układzie płciowym męskim szczura w przebiegu rozwoju postnatalnego (komputerowa analiza obrazu morfologicznego)
Bogdan Miśkowiak, Andrzej Limanowski, Małgorzata Partyka, Aneta Konwerska
Ocena kliniczna zastępczego pęcherza jelitowego wytwarzanego sposobem Alciniego. Doniesienie wstępne
Marek Długosz
Zaburzenia urodynamiczne u dzieci kwalifikowanych do leczenia operacyjnego odpływu pęcherzowo-moczowodowego
Tomasz Koszutski, Grażyna Wojtynek, Grzegorz Kudela, Janusz Bohosiewicz
Ureterocystoplastyka oszczędzająca - sposób augmentacji pęcherza u pacjentów z myelomeningocele
Marek Orkiszewski, Jarosław Leszniewski, Joanna Madej
Angiofibromyolipoma nerki imitujący guz nadnercza
Robert Klijer, Krzysztof Bar, Waldemar Białek, Radosław Pietura
Nietypowy przebieg choroby Leśniowskiego-Crohna pod postacią guza nerki lewej i okrężnicy
Maciej Kierzkiewicz, Sławomir Dutkiewicz, Władysław Małek, Alojzy Witeska, Grażyna Rydzewska
Gruczolakorak śluzotwórczy gruczołu krokowego
Bolesław Kuzaka, Małgorzata Kubicka-Pertkiewicz, Tomasz Borkowski
Sprawozdanie z XIII Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej
Piotr Gastoł, Małgorzata Baka-Ostrowska, Jan Karol Wolski, Czesław Szymkiewicz