PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Przeszczepianie narządów od dawców żywych w Polsce i w Europie
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2002/55/4.

autorzy

Agnieszka Skrzypek, Józef Matych
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Oddział Urologii i Transplantacji Nerek, Wojewódzki Zespól ds. Transplantacji Nerek Ordynator oddziału: dr hab. Józef Matych

słowa kluczowe

przeszczepianie narządów, żywy dawca nerki, czynniki ryzyka, ocena korzyści

streszczenie

Celem pracy jest przedstawienie zagadnień medycznych i prawnych związanych z przeszczepianiem nerek od dawców żywych oraz zwrócenie uwagi na problem stałego wydłużania się czasu oczekiwania na przeszczep nerki.
W pracy mówiono zagadnienia medyczne i prawne, związane z przeszczepianiem nerek od dawców żywych oraz problem wydłużania się czasu oczekiwania na przeszczepienie nerki. Porównano czynniki ryzyka, wynikające z przeszczepienia nerki od dawcy zmarłego (CD -cadaveric donor) i żywego (LD - living donor). Wysokie wskaźniki przeżycia biorcy i przeszczepu przy niskim ryzyku dla dawcy żywego skłaniają do szerokiego stosowania tej metody leczenia krańcowej niewydolności nerek (ESRD - end stage renal disease). Rozwój programu przeszczepienia nerek od dawcy żywego uzależniony jest od jego upowszechnienia w środowisku medycznym i promocji w społeczeństwie.