PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
czynniki ryzyka

Urologia Polska 2005/58/3

Renal cell carcinoma risk factors
Ivan Kawaciuk, Lubomír Hyršl, Pavel Dušek, Ladislav Jarolím, Marek Schmidt, Veronika Kaliská, Matúš Chocholatý, Markéta Urbanová

Urologia Polska 2002/55/4

Przeszczepianie narządów od dawców żywych w Polsce i w Europie
Agnieszka Skrzypek, Józef Matych