PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
przeszczepianie narządów

Urologia Polska 2002/55/4

Przeszczepianie narządów od dawców żywych w Polsce i w Europie
Agnieszka Skrzypek, Józef Matych