PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 2007/60/2

Brachyterapia HDR raka gruczołu krokowego
Marek Kanikowski, Janusz Skowronek, Piotr Milecki, Magda Kubaszewska, Adam Chicheł
Treatment approaches in patients with hormone resistant prostate cancer
Theo M. de Reijke, Jean J.M.C.H. de la Rosette, Cora N. Sternberg
Znaczenie stężenia testosteronu w surowicy u chorych leczonych hormonalnie z powodu raka stercza
Jakub Dobruch, Andrzej Borówka
Fotoselektywna waporyzacja w leczeniu łagodnego rozrostu stercza
Henryk Zieliński, Grzegorz Piotrowicz, Leszek Bortnowski
Przegląd wybranych markerów diagnostycznych i prognostycznych u chorych na raka pęcherza moczowego
Wojciech Michalski, Tomasz Demkow
Dendritic cell vaccines for prostate cancer
Ivo Minarik, Ivan Kawaciuk, Jirina Bartunkova
Cytotoksyczne działanie ligandu, czynnika martwicy nowotworu indukującego apoptozę (TRAIL), na komórki raka pęcherza moczowego po zastosowaniu wybranych cytostatyków
Ewelina Szliszka, Anatol Majcher, Maciej Domino, Grażyna Pietsz, Wojciech Król
Własne doświadczenia w leczeniu operacyjnym kobiet chorych na śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego
Paweł Wędzikowski, Zofia Salska, Ryszard Maranda, Krzysztof Pliszek, Jacek Przybyła, Marek Sosnowski
Badanie termograficzne w diagnozowaniu młodzieńczych żylaków powrózka nasiennego. Doniesienie wstępne
Wojciech Kuzański, Adam Olszewski, Andrzej Napieralski, Jerzy Niedzielski
Giant leiomyoma of the glans penis
Sławomir Dutkiewicz, Anna Nasierowska-Guttmejer, Alojzy Witeska
Ropień okołonerkowy jako pierwszy objaw raka okrężnicy
Grzegorz Zarzycki, Marek Długosz
Przegląd piśmiennictwa urologicznego: listopad 2005 ? październik 2006. Część II
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski
Jakie są struktury podpierające cewkę moczową żeńską?
H. Fritsch, G. M. Pinggera, Michael Germar, A. Lienemann, M. Mitterberger, G. Bartsch, H. Strasser
Polimorfizm metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej a ryzyko rozwoju raka pęcherza moczowego
A. Karim Kader, Lina Shao, Colin P. Dinney, Matthew B. Schabath, Yunfei Wang, Jun Liu, Jian Gu, H. Barton Grossman, Xifeng Wu