PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Adam Prażanowski

Urologia Polska 2008/61/2

Mięsakowaty rak nerkowokomórkowy
Marek Długosz, Grzegorz Zarzycki, Maciej Ziarek, Adam Prażanowski, Andrzej Niewczas

Urologia Polska 2004/57/4

Pourazowa przetoka tętniczo-żylna i tętniak rzekomy tętnicy nerkowej powikłane dużymi zaburzeniami hemodynamicznymi i marskością nerki
Marek Długosz, Krzysztof Bar, Jerzy Stanisławek, Adam Prażanowski, Grzegorz Zarzycki, Andrzej Niewczas

Urologia Polska 2003/56/4

Adenocarcinoma mucinosum w dużym uchyłku szczytu pęcherza moczowego
Marek Długosz, Adam Prażanowski, Andrzej Niewczas, Grzegorz Zarzycki

Urologia Polska 2003/56/2

Wycięcie odcinka żyły głównej dolnej z powodu czopa nowotworowego raka nerki
Marek Długosz, Adam Prażanowski, Andrzej Niewczas, Grzegorz Zarzycki