PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Przerzut raka jasnokomórkowego nerki do najądrza
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2003/56/4.

autorzy

Artur Pietrusa, Andrzej Szedel, Wiesław Duda
Szpital Urologiczny im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach
Ordynator: dr n. med. Wiesław Duda

słowa kluczowe

najądrze, nowotwór najądrza, przerzuty raka nerek

streszczenie

The paper presents a 71 years old patient with a metastatic tumour of epididymis. The patient underwent epididymectomy, in postoperative time he felt good. The work shows variety of metastases localization in a human body in this case previous incorrectly diagnosed as suspicion of spermatocoele.