PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nowotwór najądrza

Urologia Polska 2003/56/4

Przerzut raka jasnokomórkowego nerki do najądrza
Artur Pietrusa, Andrzej Szedel, Wiesław Duda