PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Renal clear cell carcinoma metastasis to epididymis
Article published in Urologia Polska 2003/56/4.

authors

Artur Pietrusa, Andrzej Szedel, Wiesław Duda
Szpital Urologiczny im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach
Ordynator: dr n. med. Wiesław Duda

keywords

epididymis, epididymis neoplasma, renal cell carcinoma metastasis

summary

Przedstawiono 71-letniego pacjenta, u którego wystąpił przerzut raka jasnokomórkowego nerki do lewego najądrza. Pacjent przebył wcześniej lewostronną nefrektomię z powodu raka jasnokomórkowego.