PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1999/52/4

NABŁONEK PRZEJŚCIOWY IN SITU I PERSPEKTYWY JEGO HODOWLI IN VITRO DLA CELÓW REPARACYJNYCH
Krzysztof H. Włodarski, Paweł Wlodarski, Bolesław Kuzaka
WYNIKI ZAOTRZEWNOWEGO, LAPAROSKOPOWEGO WYCIĘCIA MARSKIEJ NERKI U DZIECI
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Potyka, Jacek Huk, Zbigniew Kaletka
EKSPRESJA RECEPTORÓW ESTROGENOWYM I PROGESTERONOWYCH W TKANKACH OKOŁOJĄDROWYCH U CHŁOPCÓW Z WNĘTROSTWEM - DONIESIENIE WSTĘPNE
Przemysław Przewratil, Józef Kobos, Jerzy Niedzielski
BADANIE BIAŁKA ZAWARTEGO W MACIERZY ORGANICZNEJ KAMIENI MOCZOWYCH
Waldemar Różański, Stanisław Sypniewski, Zbigniew Górkiewicz, Eugeniusz Miękoś, Tadeusz Paryjczak
STĘŻENIE INHIBITORÓW KRYSTALIZACJI (MAGNEZ) W MOCZU CHORYCH Z KAMICĄ
Elżbieta Szczurek, Zofia Słodowska-Hajduk, Piotr Thor
OBJAWY UBOCZNE JAKO WYNIK STOSOWANIA ZAWIESINY PRĄTKA BCG U CHORYCH Z POWIERZCHOWNYM RAKIEM PĘCHERZA MOCZOWEGO
Piotr Kaczmarek, J. Kowalski, Jerzy Niemirowicz
WPŁYW PIROXICAMU NA REAKCJĘ SKÓRNEJ ANGIOGENEZY INDUKOWANEJ U MYSZY KOMÓRKAMI Z LUDZKICH GUZÓW NOWOTWOROWYCH NEREK I PĘCHERZA MOCZOWEGO
Ewa Sommer, Krzysztof Pastewka, Ewa Skopińska-Różewska, Małgorzata Filewska, Beata Białas-Chromiec, Mirosław Kazoń
OPERACJE NAPRAWCZE POWIKŁAŃ W OBRĘBIE ZESPOLENIA MOCZOWODOWO-PĘCHERZOWEGO PO PRZESZCZEPIENIU NERKI
Józef Matych, Andrzej Święs, Jerzy Żurek, Konrad Pietraszun, Jacek Pietrzykowski, Barbara Krauze, Bohdan Bieniak, Agnieszka Skrzypek, Oskar Pietraszun, Paweł Jałmużna
TRZY METACHRONICZNE NOWOTWORY NARZĄDÓW UKŁADU MOCZOWEGO U 69-LETNIEGO MĘŻCZYZNY
Wojciech Pawłowski, Tomasz Sołtysik, Krzysztof Borkowski, Jan Myrta
PRZETOKA MOCZOWODOWO-OKRĘŻNICZA
Andrzej Lemański, Dariusz Krzemiński, Dariusz Nalej
LEON KRYŃSKI - WYBITNY UROLOG KOŃCA XIX WIEKU - TWÓRCA PODŚLUZÓWKOWEGO WSZCZEPIENIA MOCZOWODÓW DO ESICY
Roman Sosnowski, Wojciech Rogowski, Tomasz Demkow
OCENA KSIĄŻKI PT.: TEXTBOOK OF GENITOURINARY SURGERY
Andrzej Borówka
OCENA KSIĄŻKI P.T.: WYBRANE ZAGADNIENIA Z MIKROCHIRURGII
Andrzej Borówka
SPRAWOZDANIE Z POBYTU W KLINICE UROLOGII MEIR GENERAL HOSPITAL FILII UNIWERSYTETU TEL-AVIV W IZRAELU
Cezary Zydek
SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM POŚWIĘCONEGO LASEROM W UROLOGII
Krzysztof Bar