PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1998/51/3

ENDOSKOPOWE LECZENIE NOWOTWORÓW GÓRNYCH DRÓG MOCZOWYCH
Andrzej Borkowski
OCENA PRZYDATNOŚCI UROGRAFII, ULTRASONOGRAFII I TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ W ROZPOZNAWANIU NOWOTWORÓW Z NABŁONKA PRZEJŚCIOWEGO GÓRNYCH DRÓG MOCZOWYCH
Tomasz Demkow, Grzegorz Madej, Wojciech Rogowski
LIMFADENEKTOMIA W RAKU STERCZA
Grzegorz Herlinger, Jacek Rykowski, Magdalena Czubak, Jan Szymanowski
PRZEZCEWKOWA WAPORESEKCJA STERCZA (TUVRP) ? UDOSKONALONY ZŁOTY STANDARD?
Wojciech Husiatyński, Wojciech Pypno
ASPEKTY ANATOMICZNE ORGANOOSZCZĘDNYCH OPERACJI NOWOTWORU NERKI
Zbigniew Piasecki, Marek Wyczółkowski
ANALIZA CZYNNIKÓW PROGNOSTYCZNYCH WPŁYWAJĄCYCH NA ODPOWIEDŹ GUZA NA NAPROMIENIANIE I WYNIKI LECZENIA U CHORYCH NA RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Ryszard Krynicki
KOMENTARZ DO PRACY ANALIZA CZYNNIKÓW PROGNOSTYCZNYCH WPŁYWAJĄCYCH NA ODPOWIEDŹ GUZA NA NAPROMIENIANIE I WYNIKI LECZENIA U CHORYCH NA RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Zev Wajsman
ZESPÓŁ OSTREJ MOSZNY ? WYNIKI LECZENIA
Wiesław Duda, Jan Kawecki, Mirosław Salamon, Krzysztof Łukojć, Krzysztof Sacha, Andrzej Szurkowski
ZESPÓŁ NISKIEJ TRÓJJODOTYRONINY W CHOROBACH PĘCHERZA MOCZOWEGO
Zbigniew Tański, Adam Janiak
ODPOWIEDŹ NA KOMENTARZ PROF. LESZKA JEROMINA DOTYCZĄCY PRACY OCENA WYNIKÓW LECZENIA KAMICY MOCZOWODOWEJ METODĄ URS PO UPRZEDNIM NIESKUTECZNYM ESWL ZAMIESZCZONEJ W UROLOGII POLSKIEJ, 1998, 51, 205-206
Andrzej Borkowski
ODPOWIEDZ NA KOMENTARZ DR. ROMUALDA ZDROJOWEGO DOTYCZĄCY PRACY PRZYDATNOŚĆ OZNACZANIA SUROWICZEGO STĘŻENIA WOLNEJ I CAŁKOWITEJ FORMY SWOISTEGO ANTYGENU STERCZOWEGO (PSA) W ZAKRESIE STĘŻEŃ PSA OD 4,0 DO 10 NG/ML W DIAGNOSTYCE RÓŻNICOWEJ ŁAGODNEGO ROZROSTU I RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO ZAMIESZCZONEJ W UROLOGII POLSKIEJ 1998, 51, 76-78
Aleksandra Kochańska-Dziurowicz
PRZERZUT RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO NERKI DO SKÓRY POLICZKA
Marek Lipiński, Marek Wrona, Marek Jeromin
NIEDROŻNOŚĆ PRZEWODÓW WYTRYSKOWYCH ? OPIS PRZYPADKU
Cezary Torz, Elżbieta Keller, Janusz Gołębiewski
ZŁAMANIE PRĄCIA
Tomasz Ząbkowski
GUZ PĘCHERZA MOCZOWEGO NA TORBIELI UJŚCIA MOCZOWODU
Dariusz Nalej, Dariusz Krzemiński, Marcin Szepietowski
DZIEWIĘĆDZIESIĄTA ROCZNICA URODZIN PROFESORA STEFANA WESOŁOWSKIEGO
Andrzej Borkowski
SPRAWOZDANIE Z POLSKIEGO ETAPU VI MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANY AKADEMICKIEJ AUA-EAU 1998
Piotr Dobroński
SPRAWOZDANIE Z VII EUROPEJSKIEGO ZIMOWEGO FORUM UROLOGICZNEGO, DAVOS, 14-19 LUTEGO 1998
Marek Wyczółkowski