PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1999/52/2

CHOROBOTWÓRCZOŚĆ, METODY IDENTYFIKACJI I LECZENIE ZAKAŻEŃ WYWOŁANYCH PRZEZ CHLAMYDIA TRACHOMATIS
Irena Choroszy-Król
MYKOPLAZMY - CHARAKTERYSTYKA, CHOROBOTWÓRCZOŚĆ, DIAGNOSTYKA
Maria M. Stankiewicz, Beata Mączyńska
STOSOWANIE TAMSULOSYNY U 19 365 PACJENTÓW Z OBJAWAMI Z DOLNEGO ODCINKA DRÓG MOCZOWYCH: CZY WSPÓŁISTNIEJĄCE CHOROBY WPŁYWAJĄ NA TOLERANCJĘ LECZENIA?
Martin C. Michel, Ludwig Mehlburger, Hans-Uirich Bressel, Helmut Schumacher, Rafael F. Schaffers, Mark Goepel
CZYNNIKI ROKOWNICZE W PRZEŻYWALNOŚCI CHORYCH PO CYSTEKTOMII Z POWODU NACIEKAJĄCEGO RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski
OCENA SKUTECZNOŚCI ZAPOBIEGANIA NAWROTOM POWIERZCHOWNYCH GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO LECZONYCH PRZEZCEWKOWĄ ELEKTRORESEKCJĄ
Piotr Kaczmarek, Eugeniusz Miękoś, Jerzy Niemirowicz, Waldemar Różański
LAPAROSKOPOWA LIMFADENEKTOMIA ZASŁONOWA WYKONANA U CHORYCH NA RAKA STERCZA ? DOŚWIADCZENIE WŁASNE
Grzegorz Kata, Artur A. Antoniewicz, Andrzej Borówka
OCENA WARTOŚCI SWOISTEGO ANTYGENU STERCZOWEGO (PSA) JAKO MARKERA PROGRESJI STWIERDZANEJ W SCYNTYGRAFII KOŚĆCA U CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO W TRAKCIE LECZENIA HORMONALNEGO
Arkadiusz Piłatowicz, Izabella Kozłowicz-Gudzińska, Wojciech Michalski
KOMENTARZ DO PRACY OCENA WARTOŚCI SWOISTEGO ANTYGENU STERCZOWEGO (PSA) JAKO MARKERA PROGRESJI STWIERDZANEJ W SCYNTYGRAFII KOŚĆCA U CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO W TRAKCIE LECZENIA HORMONALNEGO
Romuald Zdrojowy
DOCEWKOWE WLEWKI MITOMYCYNY C U CHOREGO Z ZASTĘPCZYM PĘCHERZEM ESICZYM
Kazimierz Krajka, Wojciech Lauer, Maciej Markuszewski, Stanisław Janicki
ZASTĘPCZY PĘCHERZ JELITOWY ALCINIEGO Z ROTUNDOVAGINOSUSPENSJĄ ? DONIESIENIE WŁASNE
Kazimierz Krajka, Arkadiusz Mikszewicz, Wojciech Lauer, Witold Łukiański
GRUCZOLAKORAK SZCZYTU PĘCHERZA MOCZOWEGO TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE
Dariusz Nalej, Dariusz Krzemiński, Marcin Szepietowski
JEDNOCZASOWE WYSTĘPOWANIE RÓŻNYCH HISTOLOGICZNIE NOWOTWORÓW JĄDER O NISKIM STOPNIU ZAAWANSOWANIA
Wojciech Gnacik, Maciej Kupajski, Jan Myrta
WODONERCZE U CHORYCH Z PÓŹNYMI POWIKŁANIAMI PO POMOSTOWANIU TĘTNIC ODCINKA AORTALNO-BIODROWEGO
Miłosław Cnotliwy, Marek Grabowski, Piotr Gutowski, Zbigniew Sych, Grzegorz Szumiłowicz
SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU UROLOGII REKONSTRUKCYJNEJ
Jarosław Kasprzak, Tomasz Szydełko
SPRAWOZDANIE ZE STAŻU NAUKOWEGO W KLINICE UROLOGII UNIWERSYTETU LEOPOLDA-FRANCISZKA W INNSBRUKU W AUSTRII
Piotr Dobroński, Jacek Judycki