PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 2000/53/2

SELEN I NIEKTÓRE SKŁADNIKI POKARMOWE A ROZWÓJ RAKA STERCZA
Bronisław A. Zachara, Karolina Szewczyk
ŚRÓDNABŁONKOWA DYSPLAZJA STERCZA
Marian Sulik
ŚRÓDNABŁONKOWA DYSPLAZJA STERCZA W MATERIALE OLIGOBIOPSYJNYM PACJENTÓW Z PODEJRZENIEM RAKA
Marian Sulik, Barbara Darewicz, Andrzej Kuźmicz, Jarosław Szymański
PORÓWNANIE STOPNIA ZRÓŻNICOWANIA RAKA STERCZA OKREŚLONEGO NA PODSTAWIE MATERIAŁU Z BIOPSJI IGŁOWEJ Z OCENĄ PREPARATU PO RADYKALNEJ PROSTATEKTOMII
Romuald Zdrojowy, Elżbieta Górzyńska
PORÓWNANIE OCENY MIEJSCOWEGO ZAAWANSOWANIA RAKA STERCZA OKREŚLONEJ BADANIEM PER RECTUM (TDRE) I PRZEZODBYTNICZYM BADANIEM ULTRASONOGRAFICZNYM (TTRUS) Z OCENĄ HISTOPATOLOGICZNĄ (pT)
Romuald Zdrojowy
CORYNEBACTERIUM UREALYTICUM W ZAKAŻENIACH SZPITALNYCH
Agnieszka Mikucka, Eugenia Gospodarek, Marzena Paprzycka
ZASTOSOWANIE WIRTUALNEJ ENDOSKOPII TK W OBRAZOWEJ DIAGNOSTYCE UROLOGICZNEJ WSTĘPNE DOŚWIADCZENIA
Andrzej Urbanik, Zygmunt Dobrowolski, Małgorzata Grotyńska, Robert Chrzan, Leszek Woliński, Janusz Kosmala
WCZESNE WYNIKI TERAPII FOTODYNAMICZNEJ GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO - DONIESIENIE WSTĘPNE
Bogusław Wojciechowski, Aleksander Sieroń, Michał Szyguła
NIETYPOWE GUZY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ
Zygmunt Dobrowolski, Mieczysław Gałęzia, Wacław Lipczyński, Wojciech Habrat, Bolesław Papla, Jerzy Stachura
5-AMINOLEVULINIC ACID FOR THE PHOTODYNAMIC THERAPY OF TRANSITIONAL CELL CARCINOMA
R. Waidelich, Tomasz Ząbkowski, R. Baumgartner, H. Stepp, A. Hofstetter, M. Kriegmair
NIEOPERACYJNE LECZENIE NABYTYCH WODNIAKÓW JĄDER U CHŁOPCÓW METODĄ SKLEROTYZACJI ASPIRACYJNEJ PRZY UŻYCIU TETRACYKLINY
Jerzy Niedzielski, Dariusz Paduch, Mieczysław Miodek
KOMENTARZ DO PRACY: NIEOPERACYJNE LECZENIE NABYTYCH WODNIAKÓW JĄDER U CHŁOPCÓW METODĄ SKLEROTYZACJI ASPIRACYJNEJ PRZY UŻYCIU TETRACYKLINY
Czesław Szymkiewicz
ODPOWIEDŹ NA KOMENTARZ PROF. CZ. SZYMKIEWICZA DO PRACY: NIEOPERACYJNE LECZENIE NABYTYCH WODNIAKÓW JĄDER U CHŁOPCÓW METODĄ SKLEROTYZACJI ASPIRACYJNEJ PRZY UŻYCIU TETRACYKLINY
Jerzy Niedzielski, Dariusz Paduch, Mieczysław Miodek
POTWIERDZENIE BEZPIECZEŃSTWA I SKUTECZNOŚCI LECZENIA PREPARATEM DALFAZ 2,5 MG ORAZ WPŁYW LECZENIA NA JAKOŚĆ ŻYCIA U CHORYCH Z OBJAWAMI ŁAGODNEGO ROZROSTU GRUCZOŁU KROKOWEGO (BPH) PODSUMOWANIE OTWARTEJ I WIELOOŚRODKOWEJ, NIEPORÓWNAWCZEJ PRÓBY KLINICZNEJ
Maciej Niemierko, Piotr Dobroński, Andrzej Borkowski
OCENA SKUTECZNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I TOLERANCJI STOSOWANIA PERMIXONU? U CHORYCH Z OBJAWOWYM, ŁAGODNYM ROZROSTEM GRUCZOŁU KROKOWEGO
Piotr Kryst, Ewa Koźmińska, Romuald Zdrojowy, Zenona Jabłońska, Jerzy Lorenz, Andrzej Borkowski
URAZOWE PRZERWANIE CIĄGŁOŚCI ŻYŁY GRZBIETOWEJ PRĄCIA IMITUJĄCE ZŁAMANIE PRĄCIA
Michał Szymański, Wojciech Husiatyński
OLBRZYMI, ŁAGODNY ROZROST STERCZA
Zbigniew Tański, Edward Pogodski, Andrzej Raś, Tadeusz Gacki, Zbigniew Jarząbek
GUZ ZAPALNY PĘCHERZA MOCZOWEGO U 32-LETNIEJ KOBIETY
Dariusz Krzemiński, Marcin Szepietowski, Andrzej Lemański, Dariusz Nalej
PHEOCHROMOCYTOMA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Zygmunt Dobrowolski, Wacław Lipczyński, Jerzy Bucki, Jerzy Stachura, Barbara Postawa
PROFESOR DR HAB. N. MED. MIROSŁAW KAZOŃ 1926 - 1999
Wojciech Pypno
SPRAWOZDANIE Z III SPOTKANIA EUROPEAN SOCIETY FOR IMPOTENCE RESEARCH, BARCELONA, 2000
Robert Górecki
STYPENDIUM PROFESORA ZEVA WAJSMANA - UWAGI Z POBYTU W ODDZIALE UROLOGII UNIWERSYTETU FLORYDY W GAINESVILLE (USA)
Andrzej Wronczewski
SPRAWOZDANIE Z POBYTU W ZAKŁADZIE PATOMORFOLOGII I KLINICE UROLOGII ONKOLOGICZNEJ UNIWERSYTETU FLORYDA
Jan Faryna
SPRAWOZDANIE ZE STYPENDIUM W LUDWIG-AXIMILIANS-UNIVERSITAT KLIN1KUM GROBHADERN W MONACHIUM
Tomasz Ząbkowski