PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
zadzierzgnięcie prącia

Urologia Polska 2002/55/3

Zastosowane piłki Gigliego w leczeniu zadzierzgnięcia prącia
Dariusz Krzemiński, Dariusz Nalej