PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
paraplegia i zniekształcenia kostne

Urologia Polska 2007/60/1

Własne metody wytwarzania szczelnej przetoki moczowej u wybranych chorych na neurogenną dysfunkcję pęcherza moczowego
Lidia Skobejko-Włodarska