PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 2007/60/1

Współczesne możliwości obrazowania magnetycznego rezonansu (MR) w diagnozowaniu raka stercza
Robert Chrzan, Andrzej Urbanik, Zygmunt Dobrowolski, Wacław Lipczyński
Przyszłość farmakoterapii pęcherza nadreaktywnego. Część I: receptory opioidowe, układ serotoninergiczny, kwas g-aminomasłowy, gabapentyna, receptory waniloidowe, układ dopaminergiczny, receptory tachykininowe
Tomasz Rechberger, Andrzej Wróbel
Przyszłość farmakoterapii pęcherza nadreaktywnego. Część II: układ adrenergiczny, nocyceptyna, toksyna botulinowa, kanały jonowe, prostanoidy
Tomasz Rechberger, Andrzej Wróbel
Co wiemy o czynności pęcherza u noworodków i niemowląt?
Lidia Skobejko-Włodarska
Próby oceny czynników ryzyka wystąpienia niewydolności nerki u chorych z guzem nowotworowym jedynej nerki po operacji organooszczędzającej (NSS)
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Kupilas, Andrzej Paradysz, Maciej Szczębara
Porównanie stopnia zaawansowania i stopnia złośliwości raka stercza określonych przed i po prostatektomii radykalnej
Jakub Dobruch, Andrzej Borówka, Gerard Grotthuss, Tomasz Dzik,Piotr Chłosta, Artur A. Antoniewicz
Badanie stercza palcem przez odbytnicę (DRE) jako wstępna ocena stadium miejscowego zaawansowania raka u pacjentów kwalifikowanych do prostatektomii radykalnej
Zbigniew Wolski, Łukasz Pokrywka, Michał Bryczkowski, Tomasz Drewa
Charakterystyka onkologiczna guzów nerki wnikających do naczyń żylnych
Jakub Dobruch, Andrzej Borówka, Gerard Grotthuss, Tomasz Dzik
Rozwój unaczynienia tętniczego nerki w okresie zarodkowym człowieka
Piotr Cieśliński
Wpływ częstomoczu nocnego na sen i jakość życia polskich mężczyzn
Zbigniew Wolski
Porównanie wyników endoskopowego leczenia w przypadkach odpływów pęcherzowo-moczowodowych przy użyciu różnych materiałów w latach 1996-2004
Wiesław Urbanowicz, Michał Wolnicki, Janusz Sulisławski, Radosław Mycek
Własne metody wytwarzania szczelnej przetoki moczowej u wybranych chorych na neurogenną dysfunkcję pęcherza moczowego
Lidia Skobejko-Włodarska
Czy można skutecznie powiększyć pęcherz moczowy nie używając jelita?
Wojciech Apoznański, Jerzy Czernik, Wojciech Jaworski
Should a poorly differentiated epithelial feature of Wilms' tumor be considered an unfavourable prognostic factor?
Jerzy Niedzielski, Rafał Becht, Katarzyna Taran
Giant primary renal malignant fibrous histiocytoma in the horseshoe kidney
Przemysław Adamczyk, Romuald Butkiewicz, Joanna Nussbeutel
Przegląd piśmiennictwa urologicznego: listopad 2005 - październik 2006. Część I
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski