PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nieinwazyjna diagnostyka

Urologia Polska 2006/59/4

Przydatność testu UroVysion w diagnozowaniu raka pęcherza moczowego
Aleksandra Binka-Kowalska, Maria Constantinou, Bogdan Kałużewski