PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
najądrze ? mięśniak gładkokomórkowy.

Urologia Polska 1996/49/1

MIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY NAJĄDRZA
Zbigniew Ziętek, Zbigniew Wolski, Zdzisław Skok