PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
endoskopia

Urologia Polska 2007/60/1

Porównanie wyników endoskopowego leczenia w przypadkach odpływów pęcherzowo-moczowodowych przy użyciu różnych materiałów w latach 1996-2004
Wiesław Urbanowicz, Michał Wolnicki, Janusz Sulisławski, Radosław Mycek

Urologia Polska 2003/56/2

Metoda usuwania ciał obcych z pęcherza moczowego u kobiet
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Agata Kaliszczak, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2002/55/3

Nowa metoda endoskopowego leczenia przetok pęcherzowo-pochwowych przy użyciu kleju tkankowego
Zbigniew Wolski