PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
onkocytoma

Urologia Polska 2007/60/4

Zastosowanie chirurgii oszczędzającej miąższ nerki w przypadku onkocytoma u dziecka
Wojciech Apoznański, Krystyna Sawicz-Birkowska