PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
jakość życia po prostatektomii radykalnej

Urologia Polska 2005/58/1

Jakość życia po prostatektomii radykalnej
Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski