PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
pęcherz moczowy nowotwór pęcherza moczowego immunoterapią

Urologia Polska 1999/52/2

OCENA SKUTECZNOŚCI ZAPOBIEGANIA NAWROTOM POWIERZCHOWNYCH GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO LECZONYCH PRZEZCEWKOWĄ ELEKTRORESEKCJĄ
Piotr Kaczmarek, Eugeniusz Miękoś, Jerzy Niemirowicz, Waldemar Różański