PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka dwunastnica przetoka krwawienie

Urologia Polska 1998/51/4

PRZETOKA MIEDNICZKOWO-DWUNASTNICZA BĘDĄCA PRZYCZYNĄ KRWAWIENIA Z GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO
Jerzy Hardie-Douglas, Jerzy Urbanowicz, Sławomir Grenda