PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1998/51/4

POWIKŁANIA PO 252 UROLOGICZNYCH ZABIEGACH LAPAROSKOPOWYCH W MATERIALE KLINIKI UROLOGII INSTYTUTU CHIRURGII WAM W ŁODZI
Eugeniusz Miękoś, Henryk Lesiewicz, Józef Howaniec, Zbigniew Trzepizur, Zbigniew Jabłonowski, Czesław Pawlak, Waldemar Różański, Cezary Zydek
ROLA UKŁADU GABA-ERGICZNEGO W POWSTAWANIU NOWOTWORÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO I GRUCZOŁU KROKOWEGO ? BADANIA WSTĘPNE
Dariusz Borowiec, Tadeusz Spruch, Maria Juszkiewicz
ESWL U CHORYCH NA HEMOFILIĘ
Maciej Czaplicki, Tomasz Jakubczyk, Andrzej Borkowski, Wojciech Jaśkowiak, Jan M. Ziemski
BADANIA WPŁYWU OKOŁOURODZENIOWEJ ESTROGENIZACJI NA STAN MORFOLOGICZNO-CZYNNOŚCIOWY GRUCZOŁÓW PŁCIOWYCH DODATKOWYCH SAMCA SZCZURA
Bolesław Otulakowski, Andrzej Limanowski, Bogdan Miskowiak
ANALIZA KOMPUTEROWA BADAŃ MORFOMETRYCZNYCH BRZUSZNEJ PROSTATY SZCZURA ESTROGENIZOWANEGO W 1. DNIU ŻYCIA I TRAKTOWANEGO GONADOTROPINAMI LUB TESTOSTERONEM
Bolesław Otulakowski, Andrzej Limanowski, Bogdan Miskowiak, Małgorzata Partyka, Aneta Konwerska
ZESPOLENIE KIELICHOWO-MOCZOWODOWE W LECZENIU POWIKŁANYCH ZWĘŻEŃ POŁĄCZENIA MIEDNICZKOWO-MOCZOWODOWEGO
Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski, Tadeusz Dzioba
TORBIELE POJEDYNCZE NEREK U DZIECI ? LECZENIE ALKOHOLEM PODAWANYM DO ŚWIATŁA TORBIELI
Wojciech Perdzyński, Marek Klewar, Jacek Rutka, Zbigniew Żmijewski, Bogusław Sakson
LIST DO REDAKCJI
Paweł Kroll
OBUSTRONNY NOWOTWÓR NERKI U CHOREGO PRZEWLEKLE DIALIZOWANEGO
Ewa Koźmińska, Maciej Czaplicki, Joanna Klepacka, Piotr Dobroński
PRZETOKA MIEDNICZKOWO-DWUNASTNICZA BĘDĄCA PRZYCZYNĄ KRWAWIENIA Z GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO
Jerzy Hardie-Douglas, Jerzy Urbanowicz, Sławomir Grenda
PRZYPADEK CAŁKOWITEGO ZDWOJENIA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Antoni Sieradzki, Szymon Kwiatkowski
SPRAWOZDANIE Z XXVIII KONGRESU NAUKOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO (PTU), CIESZYN, 18-20 CZERWCA 1998 ROKU
Mieczysław Fryczkowski
SPRAWOZDANIE Z I MIĘDZYNARODOWYCH WARSZTATÓW Z CHIRURGII UROLOGICZNEJ, MEDIOLAN, CZERWIEC 1998 ROKU
Kazimierz Krajka
SPRAWOZDANIE Z III KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA TRANSPLANTACYJNEGO (PTT), ZAKOPANE-KOŚCIELISKO, 22-25 MARCA 1997 ROKU
Józef Matych
SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ CZESKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO (ĆUS), ROŻNOV POD RADHOŚTEM, 9-11 PAŹDZIERNIKA 1997 ROKU
Bogusław Chwajol
SPRAWOZDANIE Z I MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM NA TEMAT STOSOWANIA STENTÓW W UROLOGII, JEROZOLIMA, 27-31 PAŹDZIERNIKA 1996 ROKU
Barbara Darewicz, Janusz Darewicz