PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
pęcherz dysfunkcja neurogenna przeszkoda podpęcherzowa sfinkterotomia

Urologia Polska 1997/50/3

WARTOŚĆ PRZEDŁUŻONEJ SFINKTEROTOMII W LECZENIU CZYNNOŚCIOWEJ PRZESZKODY PODPĘCHERZOWEJ U CHORYCH Z DYSFUNKCJĄ NEUROGENNĄ DOLNYCH DRÓG MOCZOWYCH
Andrzej Zbigniew Buczyński